Ona Nordøyene Wikimedia Commons Frode Inge Helland
HELT FRIVILLIG: Sandøy og Ona (bildet) ble en del av Ålesund etter at Sandøy kommunestyre selv valgte sammenslåing den veien, skriver Jessica Gärtner. Foto: Frode Inge Helland, Wikimedia Commons.
Synspunkt

Nei til grensejustering!

Ja til utvikling i kommunedel Sandøy, skriv Jessica Gärtner i Ålesund Høyre.

06.03.2024

I en reportasje på NRK 15. februar 2024, ble det fremstilt som om Sandøya og Ona ble "tvunget" inn i Ålesund kommune for fire år siden. Som lokalpolitiker i gamle Sandøy kommune, må jeg uttrykke min overraskelse over denne fremstillingen. Det var faktisk det demokratisk valgte kommunestyret i Sandøy som vedtok at kommunen skulle bli en del av nye Ålesund. Å beskrive dette som tvang blir derfor helt misvisende.

Det nevnes ofte at avstanden til rådhuset er et argument for at Sandøya og Ona heller bør tilhøre Aukra enn Ålesund. Men hva har egentlig avstanden til rådhuset å si? Er det ikke tilgangen til tjenestene som er mest kritisk? Sandøytunet på Harøya fungerer i dag som en «one-stop-shop» for innbyggerne, der lege-, tannlege-, omsorgstjenester, samt innbyggertorget, er samlet under ett tak. Reisetiden fra Sandøya til Sandøytunet er omtrent 25 minutter, og fra Ona, rundt 40 minutter med ferge og bil.

En grensejustering vil medføre at omsorgstjenester vil bli levert av Aukra kommune, noe som øker reisetiden betraktelig – for de som bor på Sandøya fra 25 minutter til 80 minutter, og de som bor på Ona/Husøya til rundt 100 minutter. Dette flytter innbyggerne nærmere rådhuset, men betydelig lenger fra tjenestetilbudet. Kan dette virkelig være en løsning, som regjeringen anser som den beste for innbyggerne?

Brann- og skadeforebygging er viktig på steder uten fastlandsforbindelse, og det gjennomføres både informasjonsmøter og opplæring i regi av Ålesund Brannvesen. Videre har veiene nylig blitt asfalterte og vannledningssystemet på Husøya har blitt skiftet i sin helhet. Jeg tør å påstå at infrastrukturen på øyene er bedre nå enn på lenge.

Havrommet
Ålesund kommune besitter i dag et fantastisk havareal som er nesten tre ganger større enn kommunens landareal. 85% av dette havarealet ligger i kommunedel Sandøy. Området byr på mange muligheter for fremtiden med flere pågående prosjekter, og et enormt utviklingspotensial.

Ved en eventuell grensejustering vil Ålesund miste rundt en tredjedel av sitt havareal til Aukra. Området det er snakk om er et areal som er cirka 580 (!)

ganger større enn Aspøya. Denne vesentlige detaljen har fått lite oppmerksomhet i media.

Fremtiden
Det er avgjørende å belyse den faktiske situasjonen rundt Sandøya og Ona. Det var ikke snakk om tvang da Sandøy kommune valgte å bli en del av nye Ålesund. Med Sandøytunet lokalisert sentralt på Harøya, tilbys det i dag tjenester som er lett tilgjengelige for hele kommunedelen, inkludert Sandøya og Ona.

Potensialet for utvikling i kommunens nordligste del er betydelig, og det er viktig at dette vurderes nøye i spørsmålet rundt grensejustering og andre fremtidige avgjørelser.

Av kommunestyrerepresentant Jessica Gärtner i Ålesund Høyre

Publisert: 06.03.2024 13:23

Sist oppdatert: 06.03.2024 13:39

Mer om