Aina Hauge foto Marius 11
ANGRIPER HELSEFORETAKSMODELLEN: Aina Hauge i Rødt mener helseforetaksmodellen må skrotes. Foto: Marius Rosbach.
Synspunkt

Redd Mork - Skrot helseforetaksmodellen

Det er noe uredelig over politikerne som går ut i media eller deltar i fakkeltog og protesterer mot nedlegginga av Mork Rehabiliteringssenter, skriver Aina M. H. Hauge 2. kandidat fylkestingslista Rødt Møre og Romsdal.

De burde i stedet støtte Rødt sitt forslag om å skrote Helseforetaksmodellen, og ta tilbake politisk kontroll over sykehusene.

Når Mork Rehabiliteringssenter nå igjen blir truet med nedleggelse, så ser vi at politikere både lokalt og nasjonalt løper i flokk for å si at de er mot nedleggelsen. De advarer mot de mange negative konsekvensene nedleggingen av dette gode kompetansemiljøet med den svært godt egna beliggenheten vil ha. Disse politikerne representerer parti som har sørget for å overlate helsetilbudet vårt til direktørene i Helseforetaket, samtidig som de gir Helseforetakene et så stramt budsjett at de ikke klarer å levere det helsetilbudet befolkningen forventer. Faktisk så krever helseministeren og regjeringen store kutt og nedskjæringer.

Nødvendig infrastruktur trenger politisk kontroll
De norske sykehusene ble i 2002, med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Frp, tatt ut av den offentlige forvaltningen og gjort til juridisk selvstendige foretak styrt av ikke-folkevalgte styrer – etter modell fra aksjeloven. I Møre og Romsdal vet vi så altfor godt at denne modellen ikke fungerer. Derfor vil Rødt erstatte helseforetaksmodellen med en åpen og demokratisk styringsmodell. Sykehus-tjenester skal være velferd, ikke butikk.

Rødt støtter forslag fra FrP
FrP har nå foreslått at Stortinget ber regjeringa sørge for at Mork rehabiliteringssenter i Helse Møre og Romsdal vert videreført med spesialisert rehabilitering, og at Stortinget ber regjeringa sørge for at det vert lagt fram en flerårig rehabiliteringsplan for bygningsmassen på Mork, slik at tilbudet kan bli videreført også på lengre sikt. Dette forslaget støtter selvsagt Rødt. Fagmiljøet på Mork er unikt og spesielt godt. Beliggenheten er svært god og egnet for rehabilitering.

Rødt krever demokratisk styring av sykehusene
Rødt er glad for at helseministeren nå ser ut til å kreve redusert bruk av vikarer og bemanningsbyrå, og heller sørge for hele faste stillinger. Vi må få mer igjen for pengene vi bruker på helse, men samtidig må det store etterslepet vi ser på offentlige helseinstitusjoner dekkes inn, og vi ønsker å ta tilbake politisk styring over hva slags helsetilbud vi skal ha i Møre og Romsdal.

Best samfunnsøkonomi i å bevare Mork
I det store og det hele så er det også best samfunnsøkonomi i å gi god rehabilitering. Både for å få folk tilbake i jobb raskt dersom det er mulig, og den totale helsen til pasienten. I tillegg har det stor betydningen for de pårørende at vi som samfunn sørger for at deres familiemedlem blir best mulig rehabilitert. Men det samfunnsøkonomiske tas i liten grad, eller ikke i det hele tatt, i betraktning når butikkstyret i helseforetaket tar sine beslutninger - for det er andre budsjetter. Fremover vil vi nok derfor dessverre se flere fakkeltog der politikere protesterer mot resultatene av egen politikk.

Av Aina M. H. Hauge 2. kandidat fylkestingslista Rødt Møre og Romsdal

Publisert: 24.01.2023 15:48

Sist oppdatert: 25.01.2023 00:25

Mer om