Ringer i Vannet det nytter
Synspunkt

Ringer i Vannet – det nytter!

Det er fem år siden NHO startet prosjektet Ringer i Vannet for å få folk med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en ut i arbeidslivet. Nå viser evalueringen at prosjektet har gitt nettopp: Ringer i vannet!

14.12.2017
NTNU Samfunnsforskning har evaluert NHO-prosjektet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og rapporten er oppløftende lesning:
- 80 prosent av kandidatene får fast ansettelse, - Nær 60 prosent av arbeidsgiverne svarer at Ringer i Vannet-metoden har vært avgjørende for ansettelsene og at de neppe ville ha ansatt disse personene uten konseptet- Mer-rekrutteringen er 3,3 ganger høyere i Ringer i Vannet-bedrifter sammenliknet med andre NHO-bedrifter.
Her i Møre og Romsdal har ca. 90 NHO-bedrifter tegnet rekrutteringsavtaler med Ringer i Vannet. Arbeids- og inkluderingsbedriftene Brisk (Ålesund), Furene (Ørsta/Volda), Trollheim (Sunndal/Surnadal), Varde (Kristiansund) og Astero (Molde) kartlegger de ulike bedriftenes rekrutteringsbehov og finner de best egnede kandidatene til stillingene i de 90 bedriftene.
I Sunnmørsposten kunne vi nylig lese , en av suksesshistoriene fra NHO-prosjektet. Sykdom gjorde at han måtte avbryte utdanningen. Takket være Ringer i Vannet har 23-åringen nå fått fast jobb hos Norsk Gjenvinning i Ålesund.
Slike historier gjør oss i NHO stolte. Stolte av den inkluderingsviljen vi ser i hos våre medlemmer og resultatene de oppnår. Og stolte av de som endelig får muligheten til å bidra med sin arbeidskraft.
På landsbasis har ca. 600 personer blitt fast ansatt hvert år gjennom Ringer i Vannet. I det store bildet er dette kanskje ikke et høyt antall, men det viser hvilket potensial denne metodikken har. Og ingenting vil glede oss mer enn hvis enda flere bedrifter melder seg på og på den måten tar enda mer samfunnsansvar.
Lønnsomme bedrifter er av avgjørende for å finansiere den norske velferdsstaten. Bedriftene er nøkkelen til å skape flere jobber og sikre velferden til hver og en av oss.
Det er ikke bærekraftig når en stor gruppe står utenfor arbeidsmarkedet, slik det er i dag. Alle som vil jobbe, bør og skal jobbe. Noe annet har vi ikke råd til.
Sjefsøkonom Øystein Dørum i NHO trekker frem flere samfunnsendringer som utfordrer dagens velferdsmodell; blant annet mindre oljeinntekter og økt utenforskap. Perspektivmeldingen peker på økt arbeidsdeltakelse som en av løsningene på utfordringen. Flere må i jobb, og vi må inkludere flere grupper. Vi må gi flere som Daniel Eiksund en fair sjanse til å delta.
Arbeid har stor verdi. For samfunnet, for bedrifter og ikke minst for den enkelte av oss.
Nettopp derfor er temaet på NHOs store årskonferanse i januar 2018 nettopp «Verdien av arbeid».
Pål BakkeSeniorrådgiver NHO Møre og Romsdal

Publisert: 14.12.2017 07:15

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:41