E136 stenges om Veslemannen raser
BEDRE VEI: Nye Veier har fått tildelt strekningen fra Dombås til Vestnes og har anslått at de vil bruke ca 3 milliarder på en helhetlig utbedring av strekningen, skriver Helge Orten.
Synspunkt

Samferdselspolitisk kortslutning

Om ikke fogderistriden blir lagt vekk, kan samferdselsmilliardene til E136 og E39 gå til andre prosjekt, skriver stortingsrepresentant Helge Orten (H).

03.05.2022

Det er mange som mener mye om samferdsel. Det er bra, men det er enda bedre om det er basert på fakta. Det er mange som hevder at E136 er nedprioritert i Nasjonal transportplan. Realiteten er at for første gang i historien er hele E136 prioritert for utbygging og vi er i gang med utbyggingen av E136 Breivika-Lerstad som en del av bypakken i Ålesund!

Nasjonal transportplan 2022-2033 er det dokumentet som legger grunnlaget for samferdselsprioriteringene i Norge. Vi har tradisjon for å følge opp prioriteringene i NTP, også når det skjer regjeringsskifte. Det bidrar til nødvendig forutsigbarhet i planlegging og gjennomføring av prosjektene.

En av hovedutfordringene i samferdselssektoren har vært kostnadsøkninger. Endret organisering av Statens vegvesen og etableringen av Nye Veier er et resultat av reformene i samferdselssektoren, og har bidratt til økt kostnadsfokus og introdusert nye måter å jobbe på.

E136 er den viktigste eksportveien i Møre og Romsdal. Derfor var det viktig at den ble prioritert høyt i arbeidet med NTP. For første gang i historien er hele strekningen prioritert for utbygging. Nye Veier har fått tildelt strekningen fra Dombås til Vestnes og har anslått at de vil bruke ca 3 milliarder på en helhetlig utbedring av strekningen. Resterende del av strekningen inn mot Ålesund er felles med E39 og en del av prosjektet E39 Ålesund-Molde. E136 Breivika-Lerstad er en del av bypakke Ålesund og allerede vedtatt utbygd.

Det er ikke behov for opprop eller omprioriteringer for å få fortgang i arbeidet med E136 Eksportveien. Nye Veier har et fast beløp tilgjengelig for gjennomføringen av strekningene de har fått tildelt. Jeg har store forventninger til at de kommer i gang raskt med de første prosjektene og at vi får en helhetlig utbedring av flaskehalsene på strekningen. Siden Nye Veier har fått tildelt denne strekningen, er det heller ikke i konkurranse med andre prosjekter i NTP og som Statens vegvesen har ansvaret for.

På den resterende del av strekningen fra Vestnes til Ålesund er det aller viktigste å få avklart trasevalg og at nødvendige kommunedelplaner/reguleringsplaner kommer på plass. Da kan det også bli fremdrift i utbyggingen av denne delen av Eksportveien.

Tidligere har to prosjekter på E136 i Romsdalen vært prioritert. I Nasjonal transportplan 2022-2033 er hele strekningen fra Dombås til Ålesund prioritert for utbygging. Likevel er det mange som klarer å gjøre det til et problem. Nå må vi legge bort fogderikampen og konsentrere oss om å få gjennomført det vi har fått nasjonalt gjennomslag for både på E39 og E136. Alternativet er at samferdselsmilliardene finner en annen vei en annen plass i landet.

Ballen ligger hos samferdselsministeren. Det er bare å sette den i mål!


Publisert: 03.05.2022 19:43

Sist oppdatert: 03.05.2022 22:45

Mer om