Slik kan kommunene hjelpe reiselivet
Synspunkt

Slik kan kommunene hjelpe reiselivet

Reiselivsbedriftene er i dyp krise og kommunene utfordres til å hjelpe med tre konkrete tiltak, skriver Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv og Espen Remme i NHO Møre og Romsdal.

Reiselivsbransjen er i dyp krise på grunn av koronasituasjonen. Hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter stenger dørene, og mange tusen ansatte er permittert. Dette rammer store og små bedrifter, og mange er redde for at de ikke skal klare seg gjennom en periode uten noen inntekter, og hvor faste kostnader løper.
Ett eksempel er Barnas Lekeland, som over natten måtte stenge sine dører og permittere alle ansatte, i første omgang fram til 1.mai. Dette er en lokal grunder som i løpet av 13 år har bygget opp en bedrift som sysselsetter 32 personer i Ålesund og Molde.
Et annet eksempel er Flakk-reiseliv, en av de største reiselivsaktørene i regionen. De har permittert 95 prosent av staben som en konsekvens av reiserestriksjonene som er innført. De få som er igjen jobber for å være best mulig rustet til en god start når situasjonen tillater det.
Reiselivet i regionen har opplevd sterk vekst de siste årene og er på mange måter blitt «kommunens bestevenn» fordi bransjen skaper store skatteinntekter til kommunen. Næringen sørger for arbeid til mange og skaper gode og attraktive kommuner som folk har lyst å bo i og flytte til. Nå ber et samlet reiseliv kommunene om hjelp gjennom denne krisen, slik at folk har jobber å vende tilbake til når dette er over.
Hele reiselivet ligger nede med brukket rygg. En undersøkelse blant NHO Reiselivs medlemmer 18. - 19. mars der 880 reiselivsbedrifter svarte, viser at 8 av 10 reiselivsbedrifter har permittert ansatte. 73 prosent har permittert mellom 76 – 100 prosent av sine ansatte. 57 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller snart. 63 prosent har stengt dørene. I dag er andelen permitterte og stengte bedrifter enda høyere, da situasjonen for reiselivet forverres time for time.
NHO Reiseliv jobber tett med nasjonale myndigheter for å få på plass tiltak som kan hjelpe reiselivet. Tiltakene regjeringen har lagt frem så langt er i hovedsak kostnadsutsettelser som kan dempe de økonomiske konsekvensene for reiselivet noe. Men, som undersøkelsen til NHO Reiseliv viser, er kun 15 prosent av reiselivsbedriftene tilfreds med at krisetiltakene vil virke - en betraktelig lavere andel enn gjennomsnittet blant NHOs medlemmer der 29 prosent er fornøyd. Regjeringens krisepakke er en start som kan gi noe utsatt likviditetsskvis, men er langt fra nok. Vi trenger at kommunene også bidrar til å forhindre konkurser og bevare arbeidsplasser.
Direkte tilskudd: I Danmark har regjeringen gitt alle tvangslukkede virksomheter i restaurantbransjen muligheten til å få dekket alle faste utgifter opptil 60 millioner kroner i perioden 9. mars til 9. juni. Videre får de øvrige reiselivsbedriftene kompensasjon for økonomiske tap på opptil 80 prosent – på grunn av stor nedgang i omsetning. Direkte tilskudd til bransjen, slik de har besluttet i Danmark, er helt nødvendig for å berge reiselivet. Tilbud om lån hjelper ikke når myndigheter frarøver bedriftene hele inntekstgrunnlaget sitt ved å pålegge stenging. Vi trenger derfor hjelp fra alle landets kommuner til å formidle dette budskapet til regjeringen og Stortinget.
Ikke råd til husleien: Mange reiselivsbedrifter har ikke råd til å betale husleien de neste månedene. De frykter de vil gå konkurs hvis de ikke får redusert eller blir fritatt husleien. Vi ber derfor kommunen, som har leiekontrakter med reiselivsbedrifter, om å enten utsette leien, redusere betraktelig eller aller helst gi fritak for leie slik at bedriftene har en større sjanse for å overleve.
Fjerne kommunal skatt på næringseiendom: Et annet treffsikkert tiltak er å fjerne kommunal skatt på næringseiendom. Mange hoteller er store og plasskrevende, og betaler derfor mye i eiendomsskatt. Å gi avkall på denne skatten de neste månedene, vil gi bedriftene sårt tiltrengt likviditet i denne perioden. Det samme gjelder andre faste utgifter som skjenkegebyr, avgift til vann/avløp og renovasjon.
Vi skal reise oss igjen. Kjære kommunepolitikere; hjelp reiselivsbedriftene å komme seg gjennom denne krisen. Legg til rette for aktivitet så fort det er trygt for folk å samles igjen. Gå igjennom budsjettet og sett av midler til kultur og arrangementer som skaper aktivitet og nye bestillinger hos hotell, restauranter og opplevelsesbransjen. Betal for arrangementer som allerede er avlyst. Ikke avbestill planlagte arrangementer, men flytt de til senere. Vær rask med å betale fakturaer for å bedre likviditeten hos leverandører. Når dette er over skal vi reise oss, og gjøre alt vi kan for at kommunen igjen skal få et yrende reiseliv med sosiale arenaer som gjør at vi kan være sammen igjen.

Publisert: 25.03.2020 13:26

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:42