Oppdrett Vartdalsfjorden
For oss som ønsker at havbruksnæringa skal gis bedre muligheter for fortsatt å skape nye arbeidsplasser i kystsamfunna, er innføring av en slik ekstra nasjonal skatt et kraftig tilbakeslag, skriv fylkespolitikar og tidlegare stortingsrepresentant Pål Farstad (V). .
Synspunkt

Tapping av distrikta

Med åpne øyne går regjeringa inn for en ekstra skattlegging av havbruksnæringa som tapper kysten for kapital, skriver Pål Farstad (V).

28.09.2022

Innføring av en grunnrentebeskatning av havbruksbedrifter vil redusere innovasjon- og investeringsmuligheter innen havbruk.

Jeg er opptatt av at verdien som skapes i bedrifter i kystsamfunna skal bli i kystsamfunna.

For oss som ønsker at havbruksnæringa skal gis bedre muligheter for fortsatt å skape nye arbeidsplasser i kystsamfunna, er innføring av en slik ekstra nasjonal skatt et kraftig tilbakeslag.

Venstre har i mange år jobbet for innføring av en areal-/produksjonsavgift som skal komme havbrukskommunene til gode. Det er en løsning som havbruksnæringa og et bredt politisk miljø etter hvert ble enig om.

En produksjonsavgift på 40 øre pr kilo slaktet laks ble innført i 2021. Hensikten med denne løsningen er at en del av verdiene som blir skapt i kystsamfunna skal komme de vertskommuner og kystsamfunn til gode som også har ulemper knyttet til etablering av oppdrettsanlegg.

Selv om heller ikke denne ordningen ble så god for kommunene som jeg hadde ønsket, ble den akseptabel for involverte parter.

Å komme med en ekstra grunnrentebeskatning for norske havbruksbedrifter gjennom en nasjonal skatt vil ikke bare ramme bedrifter isolert sett, men også redusere norske havbruksbedrifters kraft i konkurranse med bedrifter i andre havbruksland. Vi kan altså stå i fare for å svekke vår posisjon internasjonalt!

Uansett hvilke skatter og avgifter som blir belastet havbruksbedrifter, forventer Venstre at havbruksnæringa har stålfokus på bærekraft og bedre miljøløsninger. Noe annet er uakseptabelt.

Jeg frykter imidlertid at økonomiske innstramminger for havbruksbedriftene kan gi uønskede tilbakeslag. Det er vi virkelig ikke tjent med.

Pål Farstad (V)

Publisert: 28.09.2022 12:15

Sist oppdatert: 28.09.2022 14:11

Mer om