Flakk og Broedrene Aa i hydrogen samarbeid
UTSLIPPSFRI: Illustrasjon av hydrogendrevet hurtiggående passasjerkatamaran. Brødrene Aa er blant partnerne i utviklingsprosjektet, en type satsing som MDG vil bruke mer offentlige midelr på.
Synspunkt

Vil føre en langt mer kraftfull maritim politikk i Møre og Romsdal

MDG vil bruke langt mer penger enn regjeringen for å øke aktiviteten og sikre maritime arbeidsplasser, skriver Carl Johansen, førstekandidat for MDG i Møre og Romsdal i et svar til Maritimt Forum.

09.09.2021

Daglig leder i Maritimt Forum, Arnfinn Ingjerd, etterlyser svar fra de politiske partiene om maritim politikk. MDG er helt enig i at dette er avgjørende for framtidas arbeidsplasser - og vi setter derfor av betydelig høyere beløp i vårt alternative statsbudsjett, sammenlignet med regjeringen.

MDG vil:

- Øke byggelånsgarantiordningen for skip fra verft i Norge med 2 milliarder.

- Øke satsingen på havvind med 1 milliard.

- Øke vrakpantordningen for skip med 500 millioner.

- Øke satsingen på utslippsfrie hurtigbåter med 500 millioner.

- Støtte ombygging av skip til miljøvennlige løsninger og modernisering av fremdriftssystemer med ytterligere 500 millioner.

- Ha hurtigere utrulling av landstrøm for å muliggjøre utslippsfrie havner, samt økt støtte til utbygging av hydrogenstasjoner fra fornybar energi, omlegging til en utslippsfri fiskeflåte og oppdrettsnæring, samt elektrifisering av fiskebåter. Til sammen 300 millioner ekstra.

- Satse mer på utslippsfrie ferger, til sammen 210 millioner ekstra til tjenestekjøp og rammetilskudd.

- At maksimal avskrivningssats for skip, fartøy og rigger økes fra 14 til 20 %. Til sammen 120 millioner.

For å finansiere dette, vil vi bl.a. skrote klimabomber som Møreaksen. Slike uansvarlige prosjekter vil både gjøre det langt vanskeligere å nå klimamålene i Paris-avtalen, og påfører skattebetalerne skyhøye utgifter som heller burde vært brukt på velferd - og på å skape framtidas grønne arbeidsplasser i Møre og Romsdal og i resten av Norge.

Publisert: 09.09.2021 07:30

Sist oppdatert: 09.09.2021 22:01

Mer om