Kort fortalt

20 millionar til fagskulene

Skal sikre nye studieplassar.

21.02.2023

(NPK-NTB): Regjeringa gir 20 millionar kroner til fagskular over heile landet, noko som skal sikre 500 nye toårige studieplassar.

– Dette er eit betydeleg løft i ein viktig sektor og vil sikre at endå fleire får tilgang til utdanningar skreddarsydd til behova i arbeidsmarknaden, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i ein pressemelding.

Departementet peiker på ein særleg mangel på arbeidskraft innan bygg og anlegg, industrien og IKT. Også offentlege sektorar som yrkesfagleg utdanning innanfor helse-, pleie- og omsorgsyrke blir trekte fram.

Oslo får flest studieplassar med 95. Deretter følgjer Viken med 72 plassar og Vestland med 60 plassar. Møre og Romsdal og Nordland får færrast med ti plassar kvar.

– Fagskulane er heilt sentrale for å utvikle utdanningstilbod som svarer på dei utfordringane samfunnet står overfor. Digitalisering og ei aldrande befolkning gjer at behovet for desse studieplassane er stort, seier Borten Moe.

Fylkeskommunane, som har ansvaret for fagskulane, vart i haust invitert til å søkje om midlar til nye studieplassar. Då søkte flest om midlar til studieplassar innan helse- og oppvekstfag og tekniske fag.

(©NPK)

Publisert: 21.02.2023 08:13

Sist oppdatert: 21.02.2023 08:14

Mer om