Kort fortalt

Ap fram - Høgre tilbake

God måling for Nærings- og Industripartiet.

19.04.2023

Høgre er framleis størst, men går tilbake 3 prosentpoeng på Norstats aprilmåling. Ap er vinnaren i målinga og går fram 2,3 prosentpoeng til 19.3 prosent.

Målinga, som er utført av Norstat for Dagbladet og Vårt Land , viser at Arbeidarpartiet, som på førre måling hadde ei oppslutning på 17 prosent, kan gle seg over ein framgang på 2,3 prosentpoeng.

– Det er motiverande med framgang, men vi har ein stor jobb framfor oss, seier partisekretær Kjersti Stenseng til Dagbladet om målinga.

For Høgre peikar pila motsett veg. Målinga viser 31,6 prosent, tilbake 3 prosentpoeng.

Knapt borgarleg fleirtal
Det er framleis borgarleg fleirtal på Stortinget på denne målinga, viser mandatberekninga. Dei fire borgarlege partia får 86 av 169 mandat.

– Dette viser kor viktig sperregrensa er og kor ekstreme utslag ho kan gi, seier valforskar Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø til Vårt Land.

Hadde KrF klart grensa på fire prosent oppslutning, og kapra ekstra utjamningsmandat i staden for MDG, som kraup over sperregrensa, kunne det borgarlege fleirtalet igjen vore stort, påpeikar Stein.

Arbeidarpartiets regjeringspartnar Sp får 5 prosents oppslutning, tilbake 0,5 prosentpoeng.

Mandat til Industri- og Næringspartiet
Framstegspartiet hamnar under 10 prosent for første gong sidan februar 2022. 9,8 prosent er den svakaste nasjonale målinga sidan februar 2022 – og er neppe den oppladinga Frp ønskte seg før landsmøtet neste helg.

Nykommaren Industri- og Næringspartiet (INP) får heile 3,6 prosent, noko som ville gitt gjennombrot og éin stortingsrepresentant viss det var val.

For dei andre partia ser målinga slik ut:

Raudt 5,4 (-0,9), SV 8,8 (-1,4), MDG 4,8 (+1,9), Krf 2,8 (-1,2), V 5,4 (+0,4).

Målinga vart gjennomført frå 12. til 15. april. 991 personar har svart i undersøkinga. MDG og INPs framgang er utanfor feilmarginen. Feilmarginen i målinga spenner frå 0,5 til 3,5 prosentpoeng og aukar med storleiken på partiet.

Publisert: 19.04.2023 07:24

Sist oppdatert: 19.04.2023 07:24