Tomislav Debeljak tingretten Foto Marius Rosbach
TINGRETTEN: Tomislav Debeljak i retten (nærmest), sammen med advokatene Mari Wetlesen og Daniel Herde. Foto: Marius Rosbach
Kort fortalt

Debeljak-advokat: – Særdeles krevende

Tøft å ha stort erstatningskrav hengende over seg, påpeker kroatens advokat.

Marius Rosbach
01.12.2023

Tomislav Debeljak sin advokat Daniel Herde opplyser til NETT NO at de har gått gjennom dommen sammen med sin klient, som er glad og lettet over utfallet av søksmålet.

– Dommen er tydelig, grundig og gjennomarbeidet, mener Herde om dommen som kom ble klar fra Hordaland tingrett torsdag.

Debeljak ble frikjent for søksmålet på 136 millioner kroner, som bostyret etter Kleven-konkursene hadde anlagt mot ham.

Opprinnelig var kravet betydelig høyere, men er senket flere ganger.

– Det har vært særdeles krevende og tøft å ha et personlig erstatningskrav av denne størrelsen hengende over seg over de siste par årene. Samtidig har vi hele tiden vært trygge på de juridiske aspektene av saken. Det finnes klare rettslige rammer for styremedlemmers erstatningsansvar, noe også dommen viser, uttaler Herde.

Dommen er ikke rettskraftig og bostyret vurderer om de skal anke saka.

Publisert: 01.12.2023 16:27

Sist oppdatert: 01.12.2023 16:29

Mer om