Kort fortalt

Ventar høg rente og svak krone - lenge

Analyse frå DNB.

24.08.2023

(NPK-NTB): Ekspertar i DNB ventar langvarige høge renter og at krona vil halde fram med å svekkje seg mot euro det neste året.

Banken gir to gonger i året ut ein eigen analyse om kva forventningar dei har til dei økonomiske utsiktene. Torsdag skriv banken at han ikkje ser nokon snarleg nedgang for styringsrenta, snarare tvert om.

– Vi ventar uvanleg langvarige styringsrentetoppar og ein beskjeden rentenedgang deretter. Nivået på renter med både kort og lang løpetid blir liggjande godt over nivåa vi har sett dei førre femten åra, står det i rapporten.

Banken meiner Noregs Bank, som varsla, vil heve styringsrenta til 4,25 prosent, men at ho vil halde seg der heilt til desember neste år. Deretter vil ho bli gradvis kutta til 3,25 prosent.

Den norske krona har falle mykje i verdi mot euro og amerikanske dollar det siste året. DNB forventar at euroen vil styrke seg det kommande året både mot dollar og mot krona, og at ein euro vil koste 12 kroner.

(©NPK)

Publisert: 24.08.2023 14:07

Sist oppdatert: 24.08.2023 14:44

Mer om