Kort fortalt

Eksportrekord for gass, fisk og straum

Sprengde nye grenser .

19.04.2022
(NPK-NTB): Eksporten sprengde nye grenser i mars 2022 og enda på 226,3 milliardar kroner. Det er nær 25 prosent meir enn ved førre topp i desember 2021.

Handelsoverskotet vart med 138,4 milliardar kroner ogs historisk høgt, og heile 64,3 prosent høgare enn i førre månad, viser tal frå SSB tysdag.

Det er olje og gass som er hovuddrivarane bak eksportveksten. Særleg sistnemnde – Noreg eksporterte naturgass for over 112 milliardar kroner i mars. Det er nær ei seksdobling frå same månad året før.

Eksportverdien av råolje dobla seg på si side frå 26,1 milliardar kroner i mars 2021 til rekordhøge 51,6 milliardar kroner i mars 2022.

– Uvissa forårsaka av krigen i Ukraina påverkar prisane på dei viktigaste eksportvarene våre. Spesielt prisen på naturgass er no heilt utan sidestykke og er hovudårsaka til den eksepsjonelt høge eksportverdien vi no opplever, seier seniorrådgivar ved utanrikshandelsstatistikk Jan Olav Rørhus.

Rekordhøg fiske- og straumeksport
Fastlandseksporten enda på 62,3 milliardar kroner. Det er ein auke på omtrent 21 prosent frå februar i år.

Også fiskeeksporten enda det med rekord. Verdien av fiskeeksporten låg på 12,1 milliardar kroner i mars, 15,1 prosent høgare enn for tolv månader sidan og 10,1 prosent høgare enn i februar i år.

Ifølgje SSB kjem oppgangen av høgare prisar. Det vart eksportert 12,3 prosent mindre fisk i mars samanlikna med same periode i fjor.

I mars vart det eksportert straum for rekordhøge 4,2 milliardar kroner, meir enn sju gonger så mykje som i mars i fjor og meir enn ei dobling frå februar i år. Høgare prisar er hovudårsaka til verdiauken, men eksporterte megawattimar auka med heile 87 prosent frå mars i fjor.

Auka import
Det vart importert varer for nesten 88 milliardar kroner i mars, ein auke på 19,4 prosent samanlikna med mars 2021.

Av dette utgjorde bilimporten 7,6 milliardar kroner, ein auke på 7,3 prosent frå året før. Andelen elbilar auka til 77 prosent, mot 54 prosent i mars 2021.

Importen av raffinerte mineraloljeprodukt utgjorde 3,6 milliardar kroner i mars, meir enn ei dobling frå mars 2021.

Importen frå Russland auka med nesten 90 prosent frå i fjor og enda på 3,1 milliardar kroner i mars. Dei viktigaste varene vi importerer frå Russland er mineralolje og metall, ifølgje SSB.

(©NPK)

Publisert: 19.04.2022 09:33

Sist oppdatert: 19.04.2022 09:38

Mer om