Kort fortalt

Ekstremvêret: – Farleg å vere utandørs

NTNU og fleire skular har avlyst undervisninga onsdag.

31.01.2024

(NPK-NTB-NETT.NO): Ekstremvêret Ingunn slår inn over Noreg. Det er raudt farevarsel frå Ålesund og oppover kysten til like sør for Bodø – og folk blir bedne om å halde seg inne.

Ekstremvêret treffer først Møre og Romsdal og Nordfjord. Der gjeld farevarselet frå klokka 12 og fram til midnatt. Raudt farevarsel er det mest alvorlege varselet styresmaktene har.

Seinare bevegar uvêret seg nordover. Frå 19 gjeld farevarselet også for delar av Trøndelag og Helgeland. Faren minkar på natta, men det kjem til å vere uvêr fram til torsdag.

– Det er farleg å vere utandørs
Ei rekke byar blir ramma: Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondheim og Steinkjer er alle blant dei som er i området der det er raudt farevarsel.

– Det er farleg å vere utandørs, og det er venta uvanleg stor skade på bygningar, infrastruktur, skog og straumnett, heiter det i farevarselet.

Folk blir bedne om å halde seg inne og følgje råd frå beredskapsstyresmaktene. Fleire stader kan det bli sett krisestab, og både skular og studiestader er stengde.

Fleire skular og NTNU stengt
Møre og Romsdal har stengt vidaregåande skular, medan det er krisestab i Ålesund og Molde.

Grunnskular i fleire kommunar er stengde og NTNU Ålesund har også avlyst undervisninga onsdag.

Den kraftige vinden kan blåse tre og objekt over ende og ramme både transport og straumforsyning.

– Gjer heimen klar for eit potensielt lengre straumbrot, heiter det i farevarselet.

Blir oppmoda om å la bilen stå
Folk blir bedne om å la bilen stå i dei områda som blir hardast ramma. Viss du må køyre, blir du beden om å ta forholdsreglar.

– Berekn god tid, ha fullada bil og ekstra klede og gjerne drikke i bilen, seier Nils Karbø, leiar for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

Han understrekar at raudt farevarsel er sjeldan – og må takast på største alvor.

I tillegg til områda med raudt farevarsel, er det oransje farevarsel lengre inn i landet og i Nordland.

Dei kraftigaste vindkasta er venta i ytre strøk frå Stad til Helgeland. Vindkasta kan lokalt komme opp i heile 50 meter per sekund.

(©NPK)

Publisert: 31.01.2024 08:53

Sist oppdatert: 31.01.2024 09:57

Mer om