Kort fortalt

Eqva-kontrakt til 20 millionar

Eqva ASA sitt heleigde dotterselskap BKS Industri har blitt tildelt ny kontrakt med Boliden Odda.

11.05.2023

Kontrakten gjeld ei teknisk totalleveranse på rørsystem og har ein verdi på rundt 20 millionar kroner, blir det opplyst i ei pressemelding.

Leveransen inngår i Bolidens utvidelse av anlegget i Odda. Her skal sinkproduksjonen nesten doblast, samtidig som karbondioksidintensiteten ifølgje Boliden blir redusert med 15 prosent. I tillegg skal prosessane moderniserast med auka satsing på digitalisering og automatisering.

Kontrakten vil bli inntektsført i 2023 og 1. halvår 2024 – og inneber ei ytterlegare styrking av ordrereserven i Eqvas forretningsområde Products, Solutions & Renewables. Samla har det hittil i 2023 blitt inngått nye ordrar og avrop på rammeavtalar for over 300 millionar kroner innan dette forretningsområdet.

Publisert: 11.05.2023 10:08

Sist oppdatert: 11.05.2023 10:08

Mer om