Kort fortalt

Fallet i detaljhandelen held fram

Særleg møbelhandelen tyngde fallet.

27.10.2023

(NPK-NTB): For tredje månad på rad fall detaljhandelen, og i september var nedgangen på 0,3 prosent frå månaden før. Særleg møbelhandelen tyngde fallet.

Nedgangen følgjer etter fall i juli og august på høvesvis 1 og 0,3 prosent, viser sesongjusterte tal frå Statistisk sentralbyrå.

– Butikkhandel med møblar var blant næringane som bidrog mest ned, medan sal i bensinstasjonar og daglegvarebutikkar bidrog på oppsida denne månaden og dempa den samla nedgangen, seier seniorrådgivar Anders Falla Aas i SSB.

På eitt år var nedgangen på 2,5 prosent førre månad.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, seier til E24 at nedgangen viser at norske hushald er pressa. Vidare seier han at tala er svakare enn venta, men at fallet ikkje er stort.

Samla sett var nedgangen i varehandelen på 2,9 prosent i september. På eitt år har fallet vore på 7 prosent, ifølgje SSB.

– Stort fall i handel med og reparasjon av motorvogner var den viktigaste årsaka til den samla nedgangen på tolvmånadersbasis, seier Aas.

Samla sett i heile Europa var det ein nedgang frå juli til august i år på 1,2 prosent, viser tal frå Eurostat. Sverige hadde ein oppgang på 0,6 prosent i august, medan Danmark opplevde ein oppgang på 1,6 prosent.

(©NTB)

Publisert: 27.10.2023 09:02

Sist oppdatert: 27.10.2023 09:02

Mer om