Kort fortalt

Gjeldsgrada til nordmenn blir lågare

Men mange låntakarar er sårbare.

19.10.2023

(NPK-NTB): Det blir innvilga færre nye bustadlån til låntakarar med høg samla gjeld i forhold til inntekt, ifølgje Finanstilsynet, som seier mange låntakarar er sårbare for gjeldsproblem.

Dei siste åra har vist ein auke i samla gjeldsgrad for låntakarar som tek opp nye bustadlån. Men dette har snudd, ifølgje Finanstilsynets nye bustadlånsundersøking. No er det ein klar nedgang.

– Ein mindre del av nye bustadlån blir innvilga i undersøkinga til låntakarar i år med høg samla gjeld i forhold til inntekt, seier konstituert direktør Knut Haugan for digitalisering og analyse i Finanstilsynet i ei pressemelding.

– Samtidig har rentenivået auka kraftig dei siste par åra, og lånekostnadene for nye bustadlån har auka vesentleg i prosent av brutto inntekt. Mange låntakarar er sårbare for gjeldsproblem ved bortfall av inntekt eller auka utgifter, seier Haugan.

Førstegongskjøparar har høgare gjeldsgrad, høgare lånegrad og svakare beteningsevne enn andre låntakarar, opplyser tilsynet.

– I undersøkinga i år er gjennomsnittleg gjeldsgrad blant førstegongskjøparar 368 prosent, klart lågare enn i 2022. Andelen nye lån til førstegongskjøparar som blir innvilga til låntakarar med gjeldsgrad over 5, går også ned, til 5 prosent. Av nye nedbetalingslån blir innvilga 10 prosent til førstegongskjøparar i undersøkinga i år, opp frå 8 prosent i fjor, heiter det.

(©NPK)

Publisert: 19.10.2023 11:39

Sist oppdatert: 19.10.2023 11:39

Mer om