Kort fortalt

Hopp i lakseprisen

Kraftig auke i eksportprisen sist veke.

NPK
01.03.2023

I veke 8 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 112,46 kroner kiloen. Det er ein auke på 9,0 prosent samanlikna med veka før.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 8 enda på 14.905 tonn. Det var 0,4 prosent meir enn i veka før då volumet var 14 851 tonn, skriv SSB. I veke 8 i 2023 vart det eksportert 654 tonn frosen laks, og prisen var 89,30 kr/kg.

Publisert: 01.03.2023 11:08

Sist oppdatert: 01.03.2023 11:09

Mer om