Kort fortalt

Innovasjonsstøtte til Sunnmørsbedrifter

L.K Hjelle, Jets Vacuum og Runde Miljøsenter får støtte.

30.10.2023

Det er stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA), som deler ut støtten gjennom Designdrevet innovasjonsprogram.

Tilsammen 10 bedrifter får 10 millioner kroner gjennom en utdeling som offentliggjøres i dag.

Tre av dem har adresse på Sunnmøre.

Møbelprodusenten L. K. Hjelle får 400.000 kroner får å utvikle møbler for studieplasser, som også kan brukes av rullestolbrukere.

Vakumtoalettprodusenten Jets Vacuum på Hareid frå 550.000 kroner i støtte for å utvikle et todelt kloakksystem, der svartvann og gråvann holdes separat. Den potensielle gevinsten er blant annet at rensing av avløpsvannet blir billigere og vannforbruket kan reduseres.

Runde Miljøsenter får 400.000 kroner for å bidra til å gjøre marin næring mer sirkulær.

Publisert: 30.10.2023 10:21

Sist oppdatert: 30.10.2023 10:21