Flytsona ansatte samla foto flytsona 11
FLYTTA SAMMEN: Ansatte fra Rekna og Flytsona som slo seg sammen i løpet av fjoråret. Foto: Flytsona
Kort fortalt

Kraftig vekst og minus for Flytsona

Måtte betale bot for seint levert regnskap.

Marius Rosbach
21.08.2023

Regnskapsbyrået Flytsona hadde en kraftig vekst i inntektene i fjor og endte på over ti millioner kroner i omsetning. Det er en mangedobling fra året før, da selskapet omsatte for 1,5 millioner kroner.

Veksten har sammenheng med at Flytsona slo seg sammen med Rekna i løpet av fjoråret, og flytta inn i nye lokaler i Keyser Wilhelms gate.

Samtidig viser 2022-regnskapet et underskudd på drøyt 50.000 kroner før skatt.

I årsmeldinga kommer det fram at selskapet i år har betalt 600.000 kroner i gebyr for å ha levert 2021-regnskapet for seint. Styret skriver at det var en teknisk feil, og at det er søkt om å få frafalt kravet. Om det ikke blir innvilget, vil de forsøke å få dekka noe av beløpet gjennom selskapets ansvarsforsikring.

Ålesund-selskapet har store ambisjoner på regnskapstjenester og rådgivning til bedrifter i regionen. I fjor hadde de åtte årsverk i arbeid.

Egenkapitalen var på 1,1 millioner ved utløpet av fjoråret, og selskapet hadde ikke langsiktig gjeld.

Flytsona As
Tal i mill. kroner
2022
2021
Driftsinntekt
10,6
1,5
Driftsresultat
-0,05
0,1
Resultat før skatt
-0,05
0,1

Publisert: 21.08.2023 15:08

Sist oppdatert: 22.08.2023 12:26

Mer om