Kort fortalt

Mattilsynet med fleire uvarsla tilsyn

Uvarsla tilsyn av Mattilsynet har auka med nesten 10 prosent sidan 2019.

NPK
23.05.2023

Dei siste tre åra har andelen av uvarsla tilsyn stige jamt. I 2022 var 67 prosent av Mattilsynet tilsyn utan varsel, mot 58 prosent i 20119. Tendensen gjeld for dei fleste dyreartar, kjem det fram av Mattilsynets rapport for 2022, skriv Nationen.

Svin er dyrearten det er størst auke i uvarsla tilsyn mot. Den har fått ein auke på nesten 50 prosent

Sau, geit og storfe har også fått ein auke i andelen av uvarsla tilsyn. Storfe hadde ein del av på rundt 70 prosent i fjor mot vel 50 prosent i 2019. Sau og geit låg på høvesvis omtrent 65 prosent, og vel 50 prosent i fjor. Andelen uvarsla tilsyn var på godt og vel 40 prosent i 2019.

Andelen av uvarsla tilsyn for husdyr har lege stabilt i underkant av 90 prosent sidan 2019.

Publisert: 23.05.2023 09:22

Sist oppdatert: 23.05.2023 09:22

Mer om