Kort fortalt

Meiner eldre arbeidstakarar presterer like godt som unge

Åtte av ti leiarar meiner dei over 60 presterer like godt som yngre kollegaer, men nær halvparten av leiarar føretrekkjer å tilsetje ein under 30 framfor ein over 60.

08.11.2023

Det skriv Senter for seniorpolitikk.

Norsk seniorpolitisk barometer viser også at seniorar sjeldnare får forfremjingar, dei deltek sjeldnare på kurs og blir nedprioriterte ved innføring av ny teknologi.

– Det er heilt avgjerande for velferdssamfunnet at vi lykkast med å få fleire eldre arbeidstakarar til å halde fram lenger i arbeid. Då er vi nøydde til å få ein slutt på den nedvurderinga vi ser av seniorane, seier Kari Østerud, direktør for Senter for seniorpolitikk.

Ho meiner vi treng eit seniorløft i heile arbeidslivet, med konkret handling for å få seniorane til å jobbe lenger enn dei gjer i dag.

– Vi lever lenger, er friskare enn nokon gong før, og forsking viser at 70-åringar er like spreke som 50-åringane var på 1970-talet.

Publisert: 08.11.2023 13:44

Sist oppdatert: 08.11.2023 14:00