Kort fortalt

Mykje tjuveri frå båtar

Kostar forsikringsbransjen 70 millionar i året.

25.05.2023

15 prosent av båteigarane i Noreg har hatt tjuveri av eller frå båten, ifølgje ei undersøking. I fjor kosta tjuveria forsikringsselskapa 70 millionar kroner.

Når båtsesongen no er i full gang, er det viktig at båteigarar sikrar tinga sine så godt det lèt seg gjere. Ei undersøking gjort for Frende forsikring, viser at 15 prosent av båteigarane har hatt tjuveri av eller frå båten sin.

Båtbransjeforbundet i Noreg, Norboat, anslår at det nesten er ein million fritidsbåtar her til lands.

– Då har innbrot og tjuveri ramma heile 150.000 båtar og eigarane deira, seier fagsjef på båt i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen, i ei pressemelding.

– Første bod er å ikkje ha verdisaker liggjande lause i båten. Sjølv om du berre forlèt hamna ein liten tur, er det ikkje lurt å la verdisaker liggje og slenge. Ta verdisakene med deg, lås dei inn eller lås dei fast, seier Gaulen.

Tal frå Finans Norge viser at tjuveria i fjor kosta norske forsikringsselskap 70 millionar kroner. Det er ein auke på 27 prosent samanlikna med året før. Snittkostnaden for båttjuveri i fjor var litt over 57.500 kroner.

– Mange mistar store verdiar. Eg håpar folk tek grep i år så tjuvane får det vanskelegare, seier Wold Gaulen.

Ifølgje forsikringsselskapet er det utstyr, tilbehøyr eller lausøyre som oftast blir stolne frå båtar. På dei neste plassane følgjer motoren og sjølve båten.

Publisert: 25.05.2023 11:24

Sist oppdatert: 25.05.2023 11:24