Kort fortalt

Norge scorer bra på sysselsetjing

Mellom landa med flest folk i jobb.

06.02.2023

(NPK-NTB): Noreg er eit av landa med høgast del av befolkninga i arbeid. Ei av årsakene er at sysselsetjinga blant kvinner er høg.

Ferske tal frå SSB viser at 7 av 10 personar i Noreg er sysselsette.

Noreg skårar dermed høgt når det gjeld andelen sysselsette i arbeidsfør alder. I EU/EØS-området har berre Nederland og Island høgare del av befolkninga i arbeid.

Særleg tre forhold gjer at Noreg har høg sysselsetjingsgrad samanlikna med mange andre land.

– Vi har både mange eldre og mange unge som jobbar – og i tillegg er sysselsetjinga blant kvinner høgare i Noreg enn i ein del andre land, seier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarknad og lønn i Statistisk sentralbyrå.

(©NPK)

Publisert: 06.02.2023 10:36

Sist oppdatert: 06.02.2023 10:37

Mer om