Kort fortalt

Ny rekord for Bakkesmia

Auka inntektene med 1478 kroner.

15.03.2023

Selskapet Bakkesmia i Follestaddalen i Ørsta vart etablert i 2006, og sette i fjor omsetningsrekord med 1478 kroner høgare inntening enn det forrige rekordåret 2021. Begge åra passerte ein 10 millionar kroner.

Bakkesmia driv metallproduksjon og sysselsette fem årsverk i fjor.

Eigenkapitalen er på 7,3 millionar kroner, og den langsiktige gjelda 1,4 millionar.

Eineeigar er Lars Børge Rebbestad.

Bakkesmia
Årsresultat (i mill kr) 2022 2021
Driftsinntekter 10,1 10,1
Driftsresultat 0,7 1,6
Resultat før skatt 0,7 1,5

Publisert: 15.03.2023 06:41

Sist oppdatert: 15.03.2023 06:48