Kort fortalt

Opnar for meir statleg eigarskap

Vil ha slutt på lønsfest i statlege selskap.

13.10.2021

Ap og Sp skriv i Hurdalsplattforma at ein skal opne opp for at staten etablerer eller kjøper seg inn i selskap på område der det er av strategisk interesse for Norge.

I tillegg slår Ap og Sp fast at ein skal føre ein leiarlønspolitikk i selskap med staten som heil- eller deleigar basert på moderasjon, der bonusar vert kraftig avgrensa og skal sjåast på som ein del av den samla lønsavtalen til leiaren.

Publisert: 13.10.2021 14:54

Sist oppdatert: 13.10.2021 14:57