Kort fortalt

Politikarvaksinering denne veka

Regjeringa flyttar politikarar og byråkratar fram i vaksineringskøa.

25.05.2021

Regjereringa varsla i ei kort pressemelding førre veke at inntil 500 vaksinedosar skal reserverast for "samfunnskritisk nøkkelpersonell".

Dei utvalde skal få første dose denne veka. Her er pressemeldinga:

"Vaksinasjon av samfunnskritisk nøkkelpersonell

Nyhet | Dato: 22.05.2021

Regjeringen har besluttet at det skal avgis inntil 500 vaksinedoser til vaksinasjon av samfunnskritisk nøkkelpersonell med dose 1.

Vaksinene skal gå til Stortinget, Høyesterett, departementer og nøkkelpersonell i sentrale underliggende etater som Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og NAV. De regjeringsmedlemmene som ikke er vaksinert, vil også få vaksine. I tillegg avgis det et antall doser til Det kongelige slott.

Vaksineringen skal etter planen skje i uke 21, i regi av Forvarets sanitet."

Publisert: 25.05.2021 06:47

Sist oppdatert: 25.05.2021 07:42

Annonsørinnhold