Kort fortalt

Spår euro 12,30 kroner

Noregs Bank kuttar litt i kronesalet.

31.05.2023

Noregs Bank vil i juni kjøpe valuta på vegner av staten tilsvarande 1,3 milliardar kroner dagleg. Det er 100 millionar mindre per dag enn i mai.

Reduksjonen i kronesalet er 100 millionar kroner mindre enn det fleire analytikarar hadde venta. DNB skriv i morgonrapporten sin onsdag at dei venta at kronesalet ville bli justert ned til 1,2 milliardar kroner per dag, frå 1,4 milliardar no.

Kronesalet, eller vekslinga, blir gjord for å overføre utanlandsk valuta til oljefondet, som berre investerer i utlandet.

Nordea reknar med at kronesvekkinga vil halde fram og spår at ein euro vil koste 12,30 kroner i løpet av sommaren. I dag kostar ein euro rett over 12 kroner.

Publisert: 31.05.2023 11:16

Sist oppdatert: 31.05.2023 11:16

Mer om