Kort fortalt

Stoltenberg blir i NATO

Seier frå seg sjefsjobben i Norges Bank.

24.03.2022

NPK-NTB: Jens Stoltenberg seier frå seg stillinga som sentralbanksjef. Han har informert Finansdepartementet om avgjerda.

– Eg har i dag takka ja til å halde fram som generalsekretær i Nato. Vi står overfor ei lagnadstid for europeisk tryggleik, seier Stoltenberg i ei fråsegn.

– Samtidig har eg informert Finansdepartementet om at eg frasier meg stillinga som sentralbanksjef. Nato treng ein generalsekretær som ikkje over lengre tid er på veg ein annan stad, spesielt no.

– Eg er takksam for tilliten som Natos stats- og regjeringssjefar har vist meg, og vil vie all mi merksemd til å leie alliansen gjennom denne krevjande tida.

Publisert: 24.03.2022 14:20

Sist oppdatert: 24.03.2022 14:21