Kort fortalt

Stor nedgang i gassprisen

Er no lågare enn olje.

06.03.2023

Så langt i år har prisen på gass gått ned med 40 prosent og er tilbake til meir normale nivå, historisk sett. Gass er no billigare enn olje.

Måndag ettermiddag var gassprisen ved terminalen i Nederland (Dutch TTF mars-kontrakt) på 77 dollar per fat oljeekvivalentar, ifølgje Finansavisen.

Dette er ein nedgang på 40 prosent frå nyttår. Avisa skriv at gassprisen i Storbritannia har hatt eit tilsvarande prisfall.

I 2023 har oljeprisen lege på 80–85 dollar.

I fjor var den gjennomsnittlege gassprisen i Europa på 213 dollar per fat oljeekvivalentar. Dagens prisar er 80 prosent lågare.

Prisnedgangen kjem av store leveransar med flytande naturgass til Europa, låg etterspurnad og unormalt fulle gasslager, ifølgje råvaresjef Bjarne Schieldrop i SEB.

Publisert: 06.03.2023 16:30

Sist oppdatert: 06.03.2023 16:31