Kort fortalt

Ventar renteauke på kvart prosent

Analytikar etter nye pristal frå SSB.

10.08.2023

(NPK-NTB): Kjerneinflasjonen fall til 6,4 prosent i juli, noko høgare enn Noregs Banks anslag på 6,3.

Nordea-analytikar ventar ein renteauke på 0,25 prosent neste veke.

Nordea-analytikar Dane Cekov, peikar på at fallet i kjerneinflasjonen, ein indikator som ekskluderer prisar på mat, energi, alkohol og tobakk, er i tråd med anslaga deira. Han understrekar likevel at det også er tett på sentralbanken sine eigne forventningar.

– Medan kjerneinflasjonen var høgare i juni enn det Noregs Bank venta, var resultatet i juli forventninga frå nærare sentralbanken. Andre viktige tal er hovudsakleg i tråd med anslaget frå sentralbanken, medan den norske krona er styrkt med 2,5 prosent høgare enn venta. Derfor ventar vi at Noregs Bank aukar renta med 0,25 prosent neste veke, skriv Cekov i ein rapport torsdag morgon.

Matvareprisane steig i juli med 3,3 prosent frå månaden før til 9,2 prosent. Det er ein mindre auke enn frå juni til juli i fjor, understrekar Cekov. Dette kjem av at daglegvarekjedene justerer prisane sine oftare no.

– Før 2023 skjedde det største endringane i norske matvareprisar to gonger i året, i februar og juli. I år har daglegvarekjedene forlate den prismodellen og justerer no prisane sine oftare, skriv Cekov vidare.

– Følgjeleg steig matprisane meir enn vanleg i april, mai og juni, men mindre i juli enn det som ville skjedd med den førre prismodellen, legg han til.

(©NPK)

Publisert: 10.08.2023 10:28

Sist oppdatert: 10.08.2023 10:28

Mer om