Stein Veland ørsta 2023 foto Ogne
LAVEST I LANDET: Ingen fylker har mindre økning i arbeidsledigheten enn Møre og Romsdal, forteller Nav-direktølr Stein Veland. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Ørliten økning i arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten øker minst i Møre og Romsdal.

03.11.2023

– Arbeidsledigheten i fylket ligger på omtrent samme nivå som for ett år siden. Vi registrerer en liten økning på 4 prosent, noe som er lavest i landet. Samlet for landet har det vært en økning på 15 prosent det siste året. 1,5 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, det vil si 2 016 personer. I tillegg er 0,7 prosent delvis ledige, tilsvarende 987 personer. Vi har også 590 personer på ulike arbeidsrettede tiltak, tilsvarende 0,4 prosent av arbeidsstyrken. Innvandrere fra Ukraina utgjør 6,9 prosent av de som er registrert helt ledige i oktober, sier direktør Stein Veland i NAV Møre og Romsdal i en pressemelding.

Ved utgangen av september var andelen helt ledige 1,5 prosent i Møre og Romsdal.

På landsbasis er andel helt ledige 1,8 prosent av den registrerte arbeidsstyrken.

– Hvis vi sammenligner dagens situasjon på arbeidsmarkedet med oktober i fjor, er 8 700 flere personer nå registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Det er i bygg og anlegg og innen ingeniør- og ikt-fag at ledigheten har økt mest, sier toppsjefen i NAV, arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Publisert: 03.11.2023 14:47

Sist oppdatert: 01.12.2023 10:36