Neste aar kommer cruiseskipene 11 av 12 maaneder
EKSTRA ANLØP: Havnefogd Ole Christian Fiskaa (innfelt) forteller om en lengre cruisesesong i Ålesund. Cruiseskipet Norwegian Spirit kom på uventet besøk forrige uke på grunn av dårlig vær. 
Nytt

Neste år kommer cruiseskipene 11 av 12 måneder

Arbeidet med å forlenge cruisesesongen til Ålesund har gitt effekt. Nå er gode opplevelser viktigere enn økt besøk, mener havnefogden.

Marius Rosbach
10.10.2019
Fram til oktober i år har 320.000 cruisepassasjerer besøkt Ålesund fordelt på 165 anløp. For sesongen som helhet innebærer det en foreløpig økning på ni prosent fra i fjor.
Oversikten viser at forventningene om økt besøk i skuldersesongene i stor grad slo til. Besøket i april ble flerdoblet og september viser også en solid økning.
– Fremdeles gjenstår det rundt åtte anløp og sesongen avsluttes med Queen Victoria den 19.november, forteller havnefogd Ole Christian Fiskaa ved Ålesundregionens Havnevesen til NETT NO.
Tyskland er igjen den største passasjergruppen, sik det har vært de siste årene – etterfulgt av reisende fra Storbritannia, USA og Spania.

Vil fortsette å «strekke» sesongen

Neste år venter havnefogden cruiseanløp til byen i 11 av årets 12 måneder.

– Foreløpige prognoser viser en fin økning for året som helhet. Vi viderefører arbeidet med å «strekke» sesongen, som vi har fått god effekt av i 2019, forteller Fiskaa.
Lengre sesong gir bedre utnyttelse av kaiene og mer spredt besøk for handelsstanden og næringslivet i byen.
I vinter skrev NETT NO om hvordan , fra bare enkeltvise anløp i skuldermånedene.
I år kom det rundt 10.000 flere cruiseturister til byen både i april og september (se tall i tabell til høyre).

Les også:


– Gode opplevelser viktigst

Havnefogden forteller at de i hovedsak bruker sentrumskaiene, noe som legger en naturlig begrensning på antall skip: – Vi utøver på den måten en regulering av cruiseturismen, legger han til.
Fiskaa ser for seg få endringer neste sesong, og mener forbedring og utvikling er viktige stikkord.
– Gode opplevelser er den beste markedsføringen for Ålesund, sier han – og legger til at det gjelder både for turister, rederier, lokalt næringslivet og beboere.
– Det er spennende å se nye bedrifter som blir etablert av lokale kremmere, som ser potensialet i næringen, sier havnefogden.

Les også:
Peker på større potensial

Fiskaa sier havna gjerne ser mer lokal produktutvikling og at det blir videreutviklet infrastruktur som kommer et samlet reiseliv – og ålesunderne selv til gode.
– Vi tenker at dette er viktigere enn markedsføring fremover, forteller han.
En undersøkelse Menon Economics har gjort for NHO Reiseliv peker på at mange av dagens aktiviteter og attraksjoner som markedsføres overfor turistene, innebærer å reise ut av Ålesund.
Konklusjonen var at Ålesund har mulighet til å trekke til seg flere besøkende, som blir lengre og bruker selve byen mer. Samtidig ble det påpekt at man bør unngå at økt cruiseturisme fører til «people pollution» og misnøye hos lokalbefolkningen.

Skal bygge anlegg for landstrøm

Havnefogden forteller at deres oppmerksomhet først og fremst er rettet på den praktiske logistikken og tjenestene i havna.
– Landstrøm blir et stort og spennende prosjekt for oss, som vil legge beslag på mye ressurser i havneorganisasjonen, forteller Fiskaa.
Enova har gitt støtte til anlegg for landstrøm som skal være i drift fra starten av 2021. Planen er to anlegg – ett ved Prestebrygga og et ved Stornespiren.
Han forteller at havnevesenet også jobber for å påvirke til at skipene driftes mest mulig miljøvennlig når de besøker byen.

Les mer:
Publisert: 10.10.2019 05:55

Sist oppdatert: 10.02.2021 14:41