Vil ha skatteregningen med i beregningen
VINDKRAFTMOTSTAND: Erna Solberg møtte motstanderne av Havsul- og Haramasøyutbyggingen tirsdag 3. november. Fiskerne frykter gytefeltene for sild ødelegges vindturbinene i sjøen kommer.
Nytt

Vil ha skatteregningen med i beregningen

Fiskebåt vil at politikerne skal ta risikoen for at skattebetalerne sitter igjen med store tap, når de tar stilling til vindkraftutbygging til sjøs.

05.11.2020
Vindkraft til havs er ikke lønnsomt i dag uten massiv statsstøtte, og det er høyst uavklart om det blir lønnsomt i fremtiden, skriver rådgiver Hanna Bauge i fiskebåtredernes interesseorganisasjon i et innlegg i NETT NO torsdag.

Utgangspunktet for Bauges innlegg er vindkraftutbyggingsplanene for Tampen i Nordsjøen og Havsul-prosjektet utenfor Sunnmøre/Romsdal, der fiskeriinteressene i begge tilfeller mener de er satt til side.

Spørsmål i Stortinget

Fiskebåt har bedt om innsyn i et svar fra Oljeskattekontoret til selskapet bak den planlagte Havsulutbyggingen, som ber om avklaring om skattespørsmål for et "vindkraftanlegg som skal knyttes til mottaksanlegget på Nyhavna."
Svaret som Fiskebåt har fått innsyn i er så omfattende sladdet at det er vanskelig å lese hva som Oljeskattekontoret faktisk forteller.

Vil ha svar

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) har sendt et skriftlig spørsmål til finansministeren om det stemmer at Oljeskattekontoret har gitt en uttalelse til Havsul-utbyggeren om det er mulig at dette prosjekt kan få 78 prosent skatterefusjon (som utbygginger av oljeinstallasjoner i havet har).
Det svarer ikke finansminister Jan Tore Sanner på, og begrunner det manglende svaret med at "departementet tar ikke stilling til konkrete saker om skattefastsetting".
En slik skatterefusjon innebærer at skattebetalerne tar storparten av risikoen ved en investering, og får betalt for det senere i form av gode skatteinntekter - men bare dersom kraftutbyggeren tjener penger.
Sanner skriver også at "Dialog mellom skattemyndighetene og departementet som overordnet ansvarlig myndighet for skatteregelverket, foregår internt inntil nødvendige avklaringer blir gjort offentlig kjent på egnet måte."

Fakta på bordet

Bauge sier Fiskebåt ikke tar stilling hvordan skattereglene er, men ønsker åpenhet og fakta på bordet, slik at politikere vet hvilken økonomisk risiko som følger med å si ja til vindkraftutbygginger.
Grunnen til Fiskebåts motstand mot Havsulutbyggingen er at området er gyteområde, først og fremst for sild, men også for andre arter.

Støy og vibrasjoner fra vindmøllen kan skremme bort fisken og ødelegge gyteområdet for ett av de viktigste fiskeslagene i norsk fiske.

Publisert: 05.11.2020 08:56

Sist oppdatert: 07.04.2021 19:02