ULSTEIN SX222 JP Morgan x4 1
TO SKIP TIL: Ulstein Verft har i dag seks vindkraft-fartøy og ein kabelleggjar i ordreboka. Illustrasjon: Ulstein Verft.
Nytt

Dobbelkontrakt til Ulstein Verft

Skal bygge to skip til vindkraftindustrien. Finansinvestorar er kunde.

05.01.2024

Kontraktane er inngått på vegne av institusjonelle investorar under leiing av J.P. Morgan Asset Management og inkluderer også opsjonar på ytterlegare to skip, skriv Ulstein Group i ei pressemelding.

Fartøya blir 89,6 meter lange og 19,2 meter breie, med einmannslugarar til 110 personar. Skipa vil ha hybrid batteridrift og vere førebudde for å bruke metanol som drivstoff. Dei kan brukast både til bygging og drift av vindkraftanlegg til havs. Prisen på fartøya er ikkje opplyst.

Med den siste kontrakten har Ulstein Verft seks vindkraftfartøy og ein kabelleggjar i ordre.

Finansfolk tek over
Reiarlaget Bernhard Schulte Offshore skreiv kontrakt på design og bygging av to slike skip frå Ulstein Verft i fjor. Den avtalen hadde også opsjon på bygging av to pluss to fartøy til, og det er dei ein kontrakt som inkluderte opsjonar på to pluss to fartøy.

Desse opsjonane har vorte overførte til investorane under leiing av J.P. Morgan Asset Management, som i første omgang har erklært dei to første.

NETT NO skreiv i fjor erfarer reknar aktørar i marknaden med at prisen er rundt 700 millionar kroner for kvart fartøy.

82 milliardar
- Vi er glade for å utvide den noverande aktiviteten vår innan vedlikehald i havvindsektoren, seier Andrian Dacy, som er Global Head i J.P. Morgan Asset Management’s Global Transportation Group i ei pressemelding.

J.P. Morgan Global Transportation Group har investert i transportindustrien sidan 2010 og forvaltar investeringar verdt over åtte milliardar dollar - 82 milliarder kroner - innan ulike segment som mellom anna inkluderer det maritime, energilogistikk, jernbane og luftfart, ifølgje pressemeldinga.

Byggeboom for verfta
I fjor offentleggjorde norske skipsverft nybyggingkontraktar for 22 milliardar kroner. Spesielt frå sommarferien og utover hausten kom pressemeldingane om nye oppdrag på løpande band.

I 2022 sikra verfta seg oppdrag for berre 6,6 milliardar.

Publisert: 05.01.2024 12:34

Sist oppdatert: 05.01.2024 13:24

Mer om