Griff Aviation drone 135 foto Griff Aviation 11
DRONE: Griff Aviation i Sykkylven vart etablert i 2015. Selskapet sysselsette 14 årsverk i fjor. Foto: Griff Aviation
Nytt

Droneselskap ventar på kontraktar

Har brukt rundt 60 millionar kroner på løner sidan starten.

11.05.2023

Droneselskapet i Sykkylven har investert tungt i utvikling.

Omlag til saman 60 millionar kroner er betalt ut i løn sidan starten og omlag 25 millionar har gått ut i varekostnadar, som mellom omfattar delar og materiell til dronane.

Seinast i fjor gjekk Halsebakkfamilien sitt investeringsselskap Ronja II og teknologiinvestor Jakob Hatteland kvar inn med 20 nye millionar kroner i ny eigenkapital i selskapet.

Krig og korona hadde forseinka det kommersielle gjennombrotet samstundes som selskapet auka innsatsen for å vidareutvikle dronane.

14 tilsette
Griff Aviation hadde 2,4 millionar kroner i driftsinntekter i fjor.

Selskapet aktivererer utviklingskostnadane, slik at dei kjem fram som ein verdi i rekneskapen i staden for å trekkje dei frå på drifta.

Det er grunnen til at selskapet berre gjekk med 0,3 millionar kroner i minus før skatt i fjor, sjølv om selskapet sysselsette 14 årsverk.

Ved utløpet av 2022 er verdien av utviklingsarbeid, konsesjonar og patentar bokført til 109 millionar kroner.

Griff Aviation as
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt2,42,2
Driftsresultat-0,30,1
Resultat før skatt-2,7-2,3

Publisert: 11.05.2023 14:30

Sist oppdatert: 11.05.2023 13:57

Mer om