Hans jørgen fedog foto marius 11
GREEN YARD KLEVEN: Daglig leder Hans Jørgen Fedog i Green Yard Kleven hadde venta mer av regjeringa sin satsing på maritim eksport. Foto: Marius Rosbach
Nytt

- Fyller ikke verktøykassen som må til

Green Yard Kleven-sjefen mener den maritime satsinga til regjeringa utgjør en tapt mulighet.

Marius Rosbach
03.05.2023

Green Yard Kleven-sjef Hans Jørgen Fedog mener næringsministeren burde kommet med mer kraftfulle tiltak i sin plan for mer maritim eksport.

Tirsdag la næringsminister Jan Christan Vestre fram regjeringa sin ti-punkt-plan for hvordan den maritim industrien kan selge mer til utlandet (se opptak av pressekonferansen under).

- Vestre har store ambisjoner, men han fyller ikke verktøykassen som må til for å nå sine mål. Det er skuffende og gjør at vi nå konkret vil gå glipp av nye oppdrag som kunne skapt nye arbeidsplasser, uttaler Hans Jørgen Fedog i en pressemelding i etterkant.

Dagens melding fra Vestre representerer så langt en tapt mulighet
Hans Jørgen Fedog

Venta å få på plass forskuddsgaranti
Den viktigste håndsrekningen Vestre kunne gitt verftsindustrien ville vært en forskuddsgaranti for norske skipsverft, ifølge Fedog.

Han påpeker at organisasjonen Norske Skipsverft lenge har samarbeidet med regjeringen for å få på plass en slik garanti. Verftene har blant annet hentet inn juridisk og finansiell dokumentasjon for hva som skal til for å levere en slik ordning.

- Vi hadde forventet at regjeringen nå brukte dette kunnskapsgrunnlaget for å bidra til å styrke norske skipsverft sin konkurransekraft, dagens melding fra Vestre representerer så langt en tapt mulighet, sier Fedog.

Green Yard Kleven-sjefen mener strategien til regjeringa gjør at Norge kan ende opp som eksportør av teknologi, framfor å utvikle hele bredda i den maritime klynga.

Vestre har ikke lukket døra
Næringsministeren har ikke lukket døra helt for en slik forskuddsgaranti, men under pressekonferansen sa han at de ikke hadde funnet en løsning som går klar av EU sine regler mot statsstøtte.

Punkt nummer ti på lista til Vestre var dessuten å styrke finansieringsløsninger for norsk skipsbygging.

Et CO2-fond til støtte for ombygging av skip var et annet tiltak som stod høyt på ønskelista til bransjen - og ikke ble innfridd. Bransjen har etterlyst et slikt fond for å øke aktiviteten blant verftene og redusere utslippene fra skipsflåten.

Vil etablere eksportnettverk
På lista var derimot flere tiltak som handla om å satse på eksportnettverk i utpekte områder: USA, Sørøst-Asia, Nord-Europa og Singapore.

En annen gruppe tiltak handlet om å bli flinkere til å selge inn norske løsninger, og den tredje var tiltak om en mer koordinert styring av Norges innsats i utlandet (se lista under).

Å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen ved offentlige anskaffelser av fartøy var også på lista. En rapport regjering nylig fikk fra Menon, viste at Norge har vært dårligere enn Europa til å sikre at skipskontrakter går til industrien i hjemlandet.

Se opptak av pressekonferansen ved Pir Cowork i Ålesund:

Dette er tiltakene:

  1. Etablere eksportnettverk og kartlegging av konkrete markedsmuligheter
  2. Opprette program for merkevarebygging, posisjonering og eksporttrening.
  3. Utvikle spisset områdesatsing for Singapore og Sørøst-Asia
  4. Etablere tematisk satsing på fartøy til havvind og offshore i Nord-Europa.
  5. Etablere tematisk satsing på cruiseskipsmarkedet i USA og Europa
  6. Opprette program for grønt maritimt skifte i tilknytning til EU Fit for 55
  7. Styrke «Team Norway» gjennom strategisk internasjonalt myndighetsarbeid.
  8. Bidra med eget tilskudd til leverandørutvikling for innovative maritime løsninger.
  9. Benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy.
  10. Styrke finansieringsløsninger for norsk skipsbygging.

Publisert: 03.05.2023 07:31

Sist oppdatert: 03.05.2023 00:55

Mer om