Asle B Strønen Elise Fiske Anetter Bonnvie Wollebæk Daniel Garden pressekonf m Jan Christian Vestre mai Ålesund 2022 foto Ogne
VIL HA HANDLING: Asle B. Strønen (t.v) i Norske Skipsverft og Elise Fiske (nummer to fra venstre) i Maritimt Forum Nordvest var til stede da næringsminister Jan Christian Vestre i gå kveld la frem hvordan regjeringen vil få økt eksporten fra de maritime bedriftene. Det var også Daniel Garden fra GCE Blue Maritime (t.h) og Annette Bonnevie Wollebæk fra Kongsberg Martime. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Etterlyser politisk dynamikk

De liker ambisjonene næringminister Jan Christian Vestre legger frem for maritim eksport, men etterlyser handling.

03.05.2023

Daglig leder Elise Fiske i bransjeinteressorganisasjonen Maritimt Forum Nordvest og administrerende direktør Asle B. Strønen i verftenes salgs- og markedsføringsorganisasjon Norske Skipsverft, var blant tilhørerne da næringsminister Jan Christian Vestre tirsdag kveld la frem hvordan regjeringen vil få økt eksporten fra de maritime bedriftene.

- Det er veldig bra at man har store ambisjonen for den maritime næringen, sier Fiske.

Men både hun og Asle B. Strønen i Norske Skipsverft ønsket seg noe mer.

Må gripe inn
Regjeringen har bestilt en utredning om hvilket handlingsrom Norge har innenfor EØS-avtale til å stimulere til at skip blir bygget i Norge.

Konklusjonen var at Norge hadde mer å gå på, og at mulighetene ikke blir utnyttet.

- Det må følges opp med politisk dynamikk, sier Strønen om hva som bør bli konsekvensen av EØS-utredningen og regjeringens ønske om å stimulere norsk verftsnæring og norsk maritim eksport.

Konkret betyr det at det må komme retningslinjer og oppfølging fra toppen for å sikre at de som sitter i offentlige etater, eller posisjoner, og skriver vilkårene i offentlige anbud gjør det på en slik måte at de politiske målene om mer skipsbygging i Norge og mer maritim eksport kan nås.

Sysselmesterfartøy kan bli bygget ute
Elise Fiske bruker anbudsvilkårene fra Sysselmesteren på Svalbard i forbindelse med at en flerårig leiekontrakt på et skip som et eksempel på hvordan de som skriver anbudskravene ikke tar hensyn til slike politiske mål.

Sysselmesteren vil legge 70-80 prosent vekt på pris og drivstofforbruk når kontrakten skal tildeles. Om den som vinner kontrakten gjør det med et nybygg er Fiske redd anbudsvilkårene medvirker til at byggeoppdraget ender hos et utenlandsk verft.

Fristen for å endre andbudsvilkårene for Sysselsmesterskipoet har ennå ikke gått ut, men så langt har ikke Fiske fått noen politiske signaler om at det blir noen endring.

Fiske arbeider også for å få innført et CO2-fond som kan finansiere tekonologiutvikling og løsninger som reduserer CO2-utslipp fra skip. Hun måtte konstatere at Vestre ikke nevnte CO2-fond da han møtte presse og næringsliv i Ålesund tirsdag.

Møter statssekretæren
Allerede i morgen, torsdag 4. mai, skal Strønen møte statssekretær Vidar Ulrichsen i Nærings- og Fiskeridepartementet for å diskutere videre ett av verftsnæringens mål - å få innført en forskuddsgarantiordning for norske verft.

En slik forskuddsgaranti sikrer at rederne får pengene igjen, dersom verftet ikke klarer å fullføre kontrakten. Det vil redusere risikoen ved å bestille ved norske verft, og dermed gjøre dem mer konkurransedyktige.

Publisert: 03.05.2023 05:00

Sist oppdatert: 03.05.2023 00:18

Mer om