Karsten Flem Longva
LONGVA: Rekordgod inntening for Karsten Flem i fjor. Foto: Kjetil Haanes
Nytt

Godt år for Karsten Flem

Hadde i fjor sitt beste år resultatmessig sidan starten.

31.05.2023

Historia til sjømatselskapet Karsten Flem på Longva strekker seg heilt tilbake til 1910, då med produksjon av olje frå torskelever.

Det var Karl Flem, bestefar til Karsten Stig Flem, som i dag er dagleg leiar, som starta opp.

På 1930-talet starta ein med tørrfisk, og i dag produserer ein og sel både saltfisk og klippfisk, i tillegg til at ein kjøper og sel pelagisk fisk.

I fjor vart det seld pelagisk fisk for 107,0 millionar kroner, i tillegg til salt- og klippfisk for 51,5 millionar

(saka held fram etter tabellen

Karsten Flem
Årsresultat (i mill kr) 2022 2021
Driftsinntekter 158,6 167,2
Driftsresultat 12,1 7,7
Resultat før skatt 12,8 7,7

Hard konkurranse
Asia er største marknaden, med eit sal på 92,2 millionar kroner, føre Europa med 46,3 millionar.

Selskapet hadde i fjor 12 tilsette. Eigenkapitalen er på 12,8 millionar kroner, og den langsiktige gjelda 7,7 millionar kroner.

Styret skriv at konkurransen er hard, spesielt frå nasjonale aktørar, men at ein ser lyst på framtidsutsiktene der ein ikkje forventar dei store endringane i 2023.

Selskapet er likt eigd av Karsten Stig Flem og Joachim Johnsen Flem. Dei kan fordele eit utbyte på to millionar kroner etter eit rekordgodt resultat før skatt.

Publisert: 31.05.2023 13:04

Sist oppdatert: 31.05.2023 13:04