Nordfjord Kjøtt
HHOVUDLEVERANDØR: Nordfjord Kjøtt i Loen er hovudselskapet i Legula-konsernet og hovudleverandør av foredla kjøttprodukt til Rema 1000. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Greidde å halde på korona-veksten

Lønsemda gjekk ned for Nordfjord Kjøtt, men er framleis høgare enn før koronapandemien.

16.08.2023

Då koronapandemien kom i mars i 2020 var strenge restriksjonar på reiser inn og ut av landet eitt av smitteverntiltaka.

Det gjorde at austlendingar som ellers tek turen over grensa til Sverige for å handle kjøt, handla meir i butikkane på norsk side av grensa. Det fekk også Nordfjord Kjøtt - som er hovudleverandør av foredla kjøttprodukt til Rema 1000 - nyte godt av.

Frå 2019 til 2020 steig inntektene til Legula-konsernet - der Nordfjord Kjøtt er det viktigaste datterselskapet - frå 2,13 til 2,57 milliardar kroner. Det er ein auke på 21 prosent.

I fjor var koronarestriksjonane borte, men Legula-konsernet greidde likevel å oppretthalde det nye inntektsnivået ein kom opp på i 2020 (sjå tabell). Samanlikna med 2021 er det ein nedgang på 1,5 prosent i driftsinntektene, og om lag likt med 2020.

Må ha volum
I årsmeldinga si understrekar Legula-konsernet behovet for stort volum, for å kunne drive lønsamt. I fjor gjorde auka kostnadar og redusert etterspørsel at lønsemda gjekk ned.

Frå 2019 til 2020 auka Legula-konsernet resultatmarginen, som er resultat før skatt i prosent av driftsinntektene, frå 4,1 til 6,6 prosent. I 2021 var den 6,5 prosent og i fjor 5,3 prosent.

I år ventar selskapet «et tilfredsstillende resultat», og meiner det er grunnlag for ny vekst for konsernet.

Konsernet sysselsette 326 årsverk i fjor, opp frå 320 i 2021.

Familieeigd
Legula-konsernet er eigd av selskapet Gemto.

Dagleg leiar i Nordfjord Kjøtt og styreleiar i Legula, Geir Egil Roksvåg, eig to prosent av aksjane i Gemto, medan barna Malin og Tom eig 49 prosent kvar. Kontrollen er imidlertid hos senior, som har A-aksjar, medan Malin og Tom Roksvåg har B-aksjar.

Legula as (konsern)
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt2580,52619,5
Driftsresultat127,2174,1
Resultat før skatt137,7171,6

Publisert: 16.08.2023 08:48

Sist oppdatert: 07.12.2023 15:22

Mer om