Ragnhild Sjoner Syrstad Statssekretær Klima og Miljødepartementet Verftskonferansen 2023 foto Ogne
FOR TIDLIG Å KONKLUDERE: Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad i Klima- og Miljødepartementet. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Håper på de første svarene i vinter

Marin-, maritim bransje og myndigheter i samarbeid om klimatiltak.

08.11.2023

- Jeg håper vi har såpass fremdrift at vi kommer i gang med første fase, sier statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad i Klima og Miljødepartementet om hva hun venter er status for klimapartnerskapssamarbeidet tidlig vinteren 2024.

Med første fase mener hun at partnere har enes om de første tiltakene de mener skal prioriteres for å få redusert utslipp av CO2 og reduserer bruken av fossile energikilder.

I dag var Sjoner Syrstad en av innlederne på Verftskonferansen 2023 i Ålesund.

Tre tiltak
Daglig leder Ivar Engan i interesseorganisasjonen Maritimt Forum dro i sin innledning frem tre tiltak Maritimt Forum vil skal innføres:

* Avgifter på bruk av fossilt drivstoff skal gå til et CO2-fond, som skal finansiere tiltak for å reduserere eller erstattet bruken av fossilt drivstoff.

* Differansekontrakter. Det er kontrakter med et støtteelement, som kan dekke ekstrakostnader ved å ta i bruk alternative energibærere til fossilt drivstoff.

* Statlige Enova får utvidet mandat, til også å støtte innføring av ny teknologi, ikke bare til teknologi-utvikling.

Må utredes
Sjoner Syrstad sier tiltakene som det enes om i klimapartnerskapet må utredes og politisk behandles, og kan i dag ikke svare på når Maritimt Forum får en avklaring på om organisasjonen får gjennomslag.

Forslagene fra Maritimt Forum må blant annet vurderes opp mot reglene for hva som er lovlig statstøtte og ikke.

Sjoner Syrstad viser til at det tok et par år å innføre Noxfondet, som fremholdes som eksempel for hva som kan være modellen for et CO2-fond. Nox er nitrogenoksid og Nox-fondet gir støtte til tiltak for å redusere Nox-utslippene på skip.

- Det kan være lurt å seg på andre tiltak som går fortere, sier Sjoner Syrstad.

Også såkalte differansekontrakter kan være problematisk, fordi det i dag er vanskelig å se hvor lenge det vil gå før det ikke lenger er behove for slike kontrakter. Også der må det vurderes om andre tiltak for å støtte at det blir tatt i bruk ny teknologi, er bedre, etter Sjoner Syrstads mening.

Publisert: 08.11.2023 15:30

Sist oppdatert: 20.03.2024 10:31

Mer om