Ferje Geiranger innfelt jens berge foto Ogne marius 11
KONKURRANSE: Det er konkurranse om korleis ferjetrafikken på Geirangerfjorden skal bli utsleppsfri. Norwegian Hydrogen-sjef Jens Berge vil ha hydrogendrift. Foto: Ogne Øyehaug/Marus Rosbach
Nytt

Vil ha einerett for hydrogen-ferje

Norwegian Hydrogen ber fylket ombestemme seg og kreve at ferja Geiranger-Hellesylt skal gå på hydrogen.

25.09.2023

Når Norwegian Hydrogen sitt første produksjonsanlegg kjem i gang på Hellesylt neste år var planen å forsyne ferjene mellom Geiranger og Hellesylt med ein energiberar som ikkje gir utslepp av CO2, slik dagens dieseldrivne ferjer gjer.

Men selskapet The Fjords, som trafikkerer strekninga i turistssesongen i dag, vil heller bygge om sine to ferjer til batteridrift og lade dei i Hellesylt. No kan det bli konkurransen på fjorden, etter at selskapet Flakk Starck har meldt seg på i konkurransen om ferjekundane.

Flakk-familien i Ålesund er sentral aksjonær i både Norwegian Hydrogen og Flakk Starck. Planen er at Flakk Starck sine ferjer skal gå på hydrogen.

Det går fram av saklista til Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune, som møtes i morgon, tysdag 26. september.

Vil ha einerett
Fylkeskommunedirektøren rår til at både The Fjords og Flakk Starck skal få løyve til å trafikker Geiranger-Hellesylt, som er eit heilkommersielt samband utan offentleg støtte.

Norwegian Hydrogen meiner det rette er å gi eitt selskap einerett på trafikken, og at fylket går attende til den opphavlege planen om å gi eitt selskap einerett på trafikken og kreve hydrogendrift.

"Dersom fylkeskommunen åpner opp for drift via et ikke-eksklusivt regime og slik sett «fri konkurranse», er det svært vanskelig å oppnå lønnsom og forut beregnelig drift for enhver aktør. Dette legger særlig klare begrensninger på tilstrekkelig satsing gjennom investeringer i den teknologien som må til for å møte fremtidens forventninger og krav. Det er derav vårt syn at eksklusivitet og enerett bidrar i så måte til investeringsvilje i kostbar, men helt nødvendig, ny teknologi, og moderne materiell.", heiter det i brevet frå Norwegian Hydrogen til Samferdselsutvalet.

Norwegian Hydrogen viser til at Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge i 2019 gav 46,5 millionar kroner i støtte for å etablere eit hydrogenknutepunkt på Hellesylt og 2002 "ble det tatt investeringsbeslutning på i overkant av 100 millioner kroner i dette prosjektet, ordre ble inngått og bygging igangsatt. I løpet av vinteren 2024 leveres et topp moderne anlegg som produserer 1,3 tonn nullutslipps- hydrogen per døgn, nok til å drifte flere ferger.", skriv Norwegian Hydrogen.

Norwegian Hydrogen skriv at selskapet har alternative kundar til hydrogen som skal produserast i Hellesylt, men at målet er å bruke det lokalt:

Selv om det er dyrt å frakte hydrogen, er strømprisene på Sunnmøre så fordelaktige at Norwegian Hydrogen kan selge hydrogen i store deler av Skandinavia til en lavere pris enn man kan få fra lokale tilbydere. Norwegian Hydrogen sitt mål er imidlertid å selge, i stor skala, hydrogen nettopp på Hellesylt, både til lastebiler, busser, og ikke minst til maritime kunder slik som fergene som trafikkerer på Geirangerfjorden. På denne måten kan lokalt produsert hydrogen bidra til å kutte lokale utslipp.

Publisert: 25.09.2023 14:05

Sist oppdatert: 25.09.2023 19:42

Mer om