2796300e 685e 4ea8 9a9b d07092db6597 w 960 1
STORE INVESTERINGER: Johan Sverdrup-anlegget på norsk sokkel. Investeringene på norsk sokkel øker neste år. Foto: Jonny Engelsvoll/Equinor
Nytt

Høyere oljevekst enn ventet

Det skal investeres 240 milliarder kroner i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel neste år.

13.12.2023

Anslaget er ni prosent opp fra i fjor og er gjort av bransjeorganisasjonen Offshore Norge.

Tallene kommer fram i investeringsanalysen for norsk sokkel for perioden 2024-2028, som legges frem onsdag.

Økningen skyldes dels at noen prosjekter er blitt større enn først planlagt, dels at prosjekter som skulle gjennomføres senere er fremskyndet til i år og neste år, ifølge en pressemelding.

Også leteaktiviteten har økt sammenlignet med hva organisasjonen ventet for ett år siden.

- De neste årene kan vi forvente et høyt investeringsnivå. Det gir arbeidsplasser i store og små leverandørbedrifter i hele landet, vil være viktig for å sikre Europa pålitelig energi og gir viktige inntekter til fellesskapet, sier sjeføkonom Marius Menth Andersen i Offshore Norge i pressemeldingen.

Faller mot 2027
Fra neste år venter Offshore Norge at investeringsnivået vil falle gradvis frem mot 2027, selv om det fremdeles vil være relativt høyt.

Offshore Norge advarer mot strengere vilkår for olje- og gassbransjen.

- Skal vi sikre nye investeringer for å opprettholde produksjonen i årene som kommer, er tilgang på areal og stabilitet i skattepolitikken avgjørende. Produksjonen på sokkelen vil reduseres fremover og da er det viktig at det totale virkemiddelapparatet og rammebetingelsene ikke svekker konkurransekraften, men bidrar til aktivitet, lønnsom produksjon og verdiskaping, sier Andersen.

Forsvarer bedre vilkår
Da koronapandemien kom fikk oljebransjen bedre skattevilkår, for å opprettholde aktiviteten.

Det var en god beslutning, mener Offshore Norge.

- De midlertidige skatteendringene bidro til å sikre aktivitet og arbeidsplasser gjennom en usikker tid og var svært viktig for industrien. Samtidig ser vi at endringene kommer fellesskapet til gode og at det ikke har ikke ført til sanksjonering av ulønnsomme prosjekter, sier Andersen.

Publisert: 13.12.2023 10:18

Sist oppdatert: 13.12.2023 12:45

Mer om