Henning Mostue montasje fotro marius ogne
LYSERE TIDER: Ankerhandteringsfartøyet Far Sovereign under slep mot Green Yard Kleven for resirkulering i november 2021. Nå er balansen mellom tilbud og etterspørsel blitt mye bedre, sett fra offshorerederienes side, ifølge en ny analyse bransjeansvarlig for offshoremarkedet i Sparebank1 SMN, Henning Mostue (innfelt) nylig har laget. Foto: Marius Rosbach/Ogne Øyehaug
Nytt

Friskmelder offshore-rederiene

Syv magre år er over. Sparebank1 SMN med optimistisk analyse, og øker utlån til offshorerederiene.

30.06.2023

I en fersk analyse av offshorerederiene konkludere Sparebank1 SMN med at krisen som startet med oljeprisfallet i 2014 nå langt på vei er over.

For subsea-skipene, skip som brukes til vedlikehold og arbeidsoperasjoner på havbunnen, oppgradere banken vurderingen fra gult til grønt flagg, som er det høyeste nivået banken bruke i sine bransjeanalyser.

"God markedsbalanse med langsiktig utnyttelsesgrad på 90%", skriver banken i sin vurdering av markedet for subseaskip. Tommelfingerregelen i bransjen er at prisen for å leie skip skyter i været ved en utnyttelsesgrad på over 90 prosent, fordi det da blir rift om de få skipene som er ledig for oppdrag.

I årene 2015-2021 hadde subseaskipene rødt flagg i bankens analyser. I fjor ble fargen på flagget endret til gult, før det nå er grønt.

Grønt flagg i vente
Forsyningsskipene beholder det gule flagget, men også der er det bedring. Ratene har steget, og fra 2025 venter banken en utnyttelsesgrad på 90 prosent også fra dem.

Kortest vei i oppturen er det seismikkskipene som har kommet. Der oppgraderer banken fra rødt til gult flagg i år. Der er det fortsatt overkapasitet av fartøy, men samtidig er markedet dominert av bare to aktører, påpeker banken.

Olje, gass og vind
Selv om ikke alle offshorerederier er ferdig med refinansieringsprosesser er bransjen samlet blitt mye sterkere økonomisk. Stigende rater løfter også skipsverdiene, og siden i fjor sommer har offshoreflåten gått fra å være mindre til å være mer verdt enn gjelden, anslår Henning Mostue. Han er bransjeansvarlig for offshoremarkedet i Sparebank1 SMN og har utarbeidet analysen sammen med kollegaen Anders Falch Dahl.

- Syv magre år er over, sier Mostue.

Offshorerederiene får nå drahjelp fra to næringer, olje- og gassbransjen og havvindbransjen, ifølge analysen. Den drahjelpen vil bli sterkere de nærmeste årene, mener banken.

"Som følge av energikrise og fokus på energisikkerhet forventes økte investeringer fram mot 2026 innenfor offshore olje & gass på 9% årlig (6% økning for drift) – i tillegg skal kapasiteten innenfor havvind økes vesentlig framover", skriver banken i analysen.

Øker utlån
En forskjell fra oljeboomen fram til 2014 og i dag er muligheten for offshorerederiene til å få finansiering.

Sparebank1 SMN har økt utlån til offshorerederier med 17 prosent de siste 18 månedene , ifølge Mostue.

Men det er det færre som gjør. Slik oppsummerer analysen status:

" * Lite konkurranse innen Offshore (skip til oljebransjen, red. merk) der flere internasjonale banker ønsker å redusere sin eksponering dels som følge av store tap og dels som følge av økt fokus på ESG. (Miljø- samfunnsansvar og etisk forretningsdrift, red merk.) Gode muligheter for å gjøre gode forretninger med lav risiko.
* Sterk konkurranse innen Offshore vind der både banker og fond ønsker å bygge portefølje innen «grønne» lån/investeringer."

Publisert: 30.06.2023 09:25

Sist oppdatert: 30.06.2023 09:25

Mer om