Vireon hydrogen illustrasjon norwegian hydrogen 11
FYLLESTASJONER: Slik ser Vireon for se at fyllestasjonene deres skal se ut. Nå har de også overtatt satsingen til Westgass. Illustrasjon: Norwegian Hydrogen
Nytt

Kjøper hydrogensatsing fra konkurrent

Øker byggetempoet av stasjoner. Får etablert seg raskere i Ålesund.

Marius Rosbach
14.12.2023

Vireon i Ålesund har inngått avtale om kjøp av Westgass Hydrogen sin satsing på fyllestasjoner, ifølge ei pressemelding.

Norwegian Hydrogen har planer om å bli den ledende aktøren i Norden på fyllestasjoner for hydrogen, og har flere stasjoner under planlegging i regi av selskapet Vireon.

Etablerer seg raskere i Ålesund
Vireon-sjef Per Øyvind Voie opplyser til NETT NO de har planer om å bygge ut rundt 30 stasjoner de neste åra - og «mange flere etter det».

– Vi har to stasjoner under bygging på Hellesylt og Gotland, og har fått støtte til ytterligere seks stasjoner, én i Finland, én i Danmark og fire i Norge, forteller han.

I Ålesund skal selskapet overta lokasjonen på Digerneset, som gjør at de får etablert seg raskere her.

– Der håper vi å åpne så raskt som mulig, og jobber nå med å mobilisere transportaktører som kan investere i hydrogenlastebiler og fylle hydrogen der, legger han til.

Samarbeid om distribusjon
Vireon, Norwegian Hydrogen og Westgass skal samtidig inngå et strategisk samarbeid om distribusjon av hydrogen.

– Westgass har vært dyktige, og tidlig ute for å sikre gode lokasjoner og posisjoner i markedet. Det at vi nå overtar den satsingen de tidligere har hatt på hydrogen fyllestasjoner vil derfor styrke vår egen satsing, uttaler Voie i meldinga.

«Sterk vekst» i etterspørselen
Voie mener oppkjøpet vil gjøre Vireon til en mer attraktiv samarbeidspartner i arbeidet med hydrogensatsingen.

Westgass har et mål om å bli den ledende distributøren av hydrogen i Norden, og vil jobbe videre med å konsentrere seg om denne kjernevirksomheten.

-Vi ser at etterspørselen etter grønt hydrogen nå er i sterk vekst, uttaler Westgass-sjef Kinar Kent.

Han påpeker at produksjonen i dag, ikke er stor nok til å dekke behovet, og at avtalen med Norwegian Hydrogen er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

Får økt tilgang på hydrogen
Norwegian Hydrogen har hovedkontor i Ålesund og vil gjennom tre-parts samarbeidet sikre seg økt tilgang på hydrogen.

Samarbeidet innebærer at Westgass vil kunne bistå med distribusjon av hydrogen for både Vireon og Norwegian Hydrogen, mens Westgass kan sikre hydrogen til sine kunder fra Norwegian Hydrogen sine produksjonsanlegg.

– Vi er tre selskaper som har blitt godt kjent og snakker godt sammen. Vi har stor respekt for hverandre og for hverandres styrker. Det skal vi nå søke å utnytte best mulig fremover, slik at vi kan gi våre respektive kunder et enda bedre tilbud, uttaler Norwegian Hydrogen-sjef Jens Berge i meldinga.

Publisert: 14.12.2023 09:32

Sist oppdatert: 14.12.2023 17:03

Mer om