Ikkje i naerleiken av aa dekke tapet
FÅR STØTTE: Styreleiar Jan Ivar Maråk (innfelt) i Vinjenaustet Holding er ein av tre eigarar av eit konsern som selde kle og suvenirar for 112 millionar kroner i fjor.
Nytt

Suvenirhandlarar over gamle høgder

Fjordbuda-eigarane meir enn dobla salet av suvenirar og kle frå 2021 til 2022.

03.07.2023

Dei tre Fjordabua-selskapa har i alt 24 butikkar, fordelt på Geiranger (der hovudkontoret ligg), Ålesund (fem butikkar), Nordfjordeid,Stavanger, Trondheim, Molde, Stryn, Olden, Hellesylt, Åndalsnes, Lom og Haugesund.

I følgje selskapet har det ein halv million kundar årleg.

I fjor selde Fjordabuda-butikkane for i alt 112 millionar kroner. Det både er meir ei dobling samanlikna 2021. Det er også meir enn Fjordabudabutikkane selde for i 2019, før koronapandemien la ein dempar på besøket av utanlandske turistar, som er ei viktig kundegruppe for konsernet.

Tre eigarar
Ingvald Petter Knivsflå, Karl Øyvin Hjelle og Jan Ivar Maråk eig ein tredjepart kvar av Vinjenaustet Holding, som eig driftselskapa Fjordbuda Nordvest, Fjordbuda Stavanger og Fjordbuda Trondheim, i tillegg til eigedomselskapet Fjordbuda Eiendom.

I 2021 gjekk to av butikkselskapa i minus. I fjor vart lønsemda kraftig betra og alle tre butikkselskapa hadde eit overskot før skatt på over 10 prosent av driftsinntektene (sjå tabell).

Årets kremmar
I 2016 vart Vinjenaustet kåra til Årets Kremmer på Sunnmøre av Sparebank 1 Søre Sunnmøre.

Året før hadde selskapet knappe 34 millionar kroner i driftsinntekter, opp 11 millionar frå året før.

Vinjenaustet Holding as
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt
Driftsresultat-0,03-0,02
Resultat før skatt3,00,0

Fjordbuda Nordvest asTal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt67,540,4
Driftsresultat9,7-1,1
Resultat før skatt9,1-1,8
Fjordbuda Stavanger as
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt29,26,6
Driftsresultat6,7-2,6
Resultat før skatt6,7-2,5
Fjordbuda Trondheim as
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt15,26,5
Driftsresultat3,0-0,5
Resultat før skatt3,0-0,5

Fjordabuda Eiendom as

Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt3,13,1
Driftsresultat2,52,5
Resultat før skatt2,42,1

Publisert: 03.07.2023 05:00

Sist oppdatert: 03.07.2023 06:56