Ba3f7d37432fc877 800x800ar 1
MEIR OLJE: Aker BP vil mellom anna investere i Valhall- og Fenris-feltet i sørleg del av Nordsjøken. Illustrasjon: Aker BP.
Nytt

Milliard-investeringar på sokkelen

Aker BP skal investere 200 milliardar på norsk sokkel.

16.12.2022

NPK-NTB: Aker BP og partnarane deira leverte fredag ti planar for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet (OED). Selskapet skal investere 200 milliardar kroner.

Med totale investeringar på i overkant av 200 milliardar 2022-kroner utgjer olje- og gassprosjekta ein av Europas største private industrisatsingar, ifølgje selskapet.

Les børsmelding her

Attraktiv avkastyning
– Omfanget av utbyggingsplanane som vi overleverer til olje- og energiministeren, er ein manifestasjon av ambisjonen vår om å skape olje- og gasselskap for framtida med låge kostnader, låge utslepp, lønnsam vekst og attraktiv avkasting, seier administrerande direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Prosjekta vil ifølgje selskapet bidra både til levetidsforlenging for eksisterande produksjon og mogleggjere framtidige vekstmoglegheiter.

Milliardkontraktar
Prosjekta er også venta å gi stor aktivitet i leverandørindustrien. Både Aker Solutions og Subsea 7 melder fredag om milliardkontraktar knytt til prosjekta.

Aker BP forventar å auke olje-produksjonen frå litt over 400.000 fat per dag til om lag 525.000 fat i 2028.

Selskapet forventar å betale over 80 milliardar kroner i skatt for 2022. Dei nye utbyggingsprosjekta vil, med ein oljepris på 65 dollar fatet, generere netto skattebetalingar på totalt 160 milliardar, meiner selskapet.

Aker BP opplyser at dei er den største skattytaren i Noreg som ikkje er statseigd.

Publisert: 16.12.2022 12:32

Sist oppdatert: 16.12.2022 14:31