Kristin Krohn Devold foto Marius
NHO-direktør Kristin Krohn Devold frå Ålesund meiner pandemiåra, og innsatsen til reiselivsbedriftene i dei åra, er grunnen til at det no kjem stadig betre bookingtal. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Ny optimisme i reiselivet etter korona

Har skjedd noko i norsk reiseliv det siste halvåret, meiner Kristin Krohn Devold.

27.07.2023

(NPK-Peder Skjelten): Det er optimisme i norsk reiseliv. Omstillingar som kom som følgje av pandemiåra kan vere grunnen, meiner Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– I alle kriser er det godt og vondt. Andre verdskrigen spleisa folk saman og fekk auka fokus på verdien av Noreg som nasjon. Under korona trur eg fleire fekk auga opp for kor viktig det er å samlast og kor fint det er her i landet, seier Kristin Krohn Devold, administrerande direktør i NHO Reiseliv.

Det har vore nokre krevjande år for reiselivet i Noreg. Først kom to år prega av harde nedstengingar og innreiseforbod i 2020 og 2021, så 2022 med dyre straumprisar og sidan framleis prisvekst utover i 2023. Og dei utanlandske gjestane hadde ikkje heilt kome tilbake.

Men det har skjedd noko i norsk reiseliv det siste halvåret.

Bookingtal skapar optimisme

Kvart kvartal spør NHO alle bransjar korleis det står til. I medlemsundersøkinga frå juni viste det seg at optimismen var stigande i reiselivet. Den svake kronekursen gir god draghjelp, då det er rimelegare for utanlandske turistar å feriere i Noreg.

Andelen reiselivsbedrifter som vurderer situasjonen som god har halde seg stabil lenge, med ein av fire som svarer «god». No har andelen stige til tre av ti.

Nær halvparten (48 prosent) svarer tilfredsstillande, medan to av ti svarer dårleg – det er ein god nedgang frå tida før jul, då høge straumkostnader bidrog til ein monaleg svekt marknadssituasjon for mange reiselivsbedrifter.

– Før jul var reiseliv på botn i trua på framtid og notid. På den siste målinga før sommaren var reiselivet i øvre halvdel av bransjane i NHO. Vi har klart å løfte oss utover våren. Bookingtala er hovudgrunnen til det, seier Krohn Devold.

Amerikanske gjester
Nils Henrik Geitle, administrerande direktør ved hotell- og restaurantgrupperinga De Historiske, seier til Nynorsk pressekontor at dei i fjor hadde rekord i tingingar ved dei 67 hotella i Noreg. I år ligg dei framfor fjorårstala til same tid.

– Det er besøk av amerikanarar som aukar mest hos De Historiske, med 60 prosent fleire enn i fjor. Valutaen er ein av hovudgrunnane. Samtidig er den asiatiske marknaden framleis avventande etter pandemien, seier Geitle.

Det er likt resten av bransjen. I spørjeundersøkinga til NHO melder sju av ti om fleire eller same bookingnivå frå utanlandske gjester samanlikna med i fjor (27 prosent fortel om fleire utanlandske bestillingar enn i fjor).

Majoriteten av dei utanlandske turistane kjem frå Norden og resten av Nord-Europa, men det kjem også ein god del frå sørlegare delar av Europa og dessutan USA og Asia.

– Der er noko besøk frå Japan, Taiwan og Sør-Korea, men i Kina er det framleis strengt med utreise. Dei har lenge hatt interne reiseforbod, då dei ikkje heilt har klart å handtere korona der, seier Geitle.

Noko har skjedd i Noreg
Krohn Devold meiner pandemiåra, og innsatsen til reiselivsbedriftene i dei åra, er grunnen til at det no kjem stadig betre bookingtal.

– Mange brukte pandemien som eit pauseår for å gjere viktige omstillingar. Nokre brukte nedstenginga til å endre system og konsept. Andre igjen satsa meir på norske og europeiske gjester, i staden for dei asiatiske. Det har vist seg å vere riktig, for det meste.

– Mange har blitt flinkare til å få fram nye opplevingar i Noreg, og ein del har blitt mykje betre på mat. No er Noreg det landet med flest nye stjerner frå Michelin. Då er det noko som har skjedd.

Omleggingane frå pandemien har fått to effektar, seier Krohn Devold:

– Besøk frå utanlandske gjester aukar kraftig og fleire nordmenn har oppdaga sitt eige heimland som ferieland, og held fram med å bruke oss. Det er to bevis på at reiselivet gjorde noko riktig under pandemien.

(©NPK)

Publisert: 27.07.2023 12:11

Sist oppdatert: 27.07.2023 12:46

Mer om