Hennng Aandal Onrail Foto Ottar Rydjord 1
GODT I RUTE: Selskapet Onrail lev i beste velgåande sjølv om det er stopp i godstrafikken på Raumabanen, forsikrar dagleg leiar Henning Aandal. Foto: Ottar Rydjord
Nytt

Onrail har mangedobla inntektene

Sjølv om det er bom stopp for gods på Raumabanen, er det ingen fare for at bygdas togselskap skal spore av.

Marius Rosbach
10.10.2023

Det som i 2020 var eit lite gründerselskap i togbransjen har vekse kraftig i løpet av det siste året. Togselskapet Onrail på Åndalsnes har starta opp ein rekke nye ruter som har mangedobla omsetninga.

– Vi har gått frå å vere eit lite selskap til å bli ein mellomstor aktør. I år reknar vi med å omsette for kring ein kvart milliard, fortel dagleg leiar Henning Aandal til NETT NO.

Det er litt av eit hopp frå 2022-omsetninga på 37 millionar kroner. Framleis er det eit stykke opp til dei største bedriftene i Rauma, men togselskapet er i ferd med å ta steget inn på topplista over selskapa med størst omsetning i kommunen.

Har sikra fleire store kontraktar
Årsaka til auken er at Onrail frå februar har køyrt tre daglege to mellom Oslo og Bergen, i tillegg til daglege avgangar til og frå Stavanger og Trondheim.

Sjølv om det har vore stopp for godstrafikken på Raumabanen i vekevis, utgjer det med andre ord ingen fare for totaløkonomien i selskapet.

– Vi er veldig glade for desse kontraktane og utan dei hadde vi vore i skikkeleg trøbbel, seier Aandal.

Kan ta lang tid med ny bru
Årsaka til stansen i godstrafikken er at Randklev bru ved Ringebu kollapsa under ekstremvêret Hans.

No ventar Onrail-sjefen på ei tilbakemelding frå Bane Nor om kva som skjer med brua som har kollapsa. Det raskaste alternativet er truleg å bruke om igjen brua som har falle i elva. Viss ikkje må det byggast ny bru.

– Då tek det mykje lengre tid, legg Aandal til.

Kan bli utfordrande å starte opp att
Onrail-sjefen fortel at dei håpar å snart kome i gong att med drifta på Raumabanen, og at dei ser på strekninga som «babyen» deira – der det heile starta.

– Men når kundane har inngått avtaler om lastebiltransport, er det ikkje sikkert at dei er på plass, sjølv om toga kjem i rute att, påpeiker Aandal.

I tillegg kan det vere utfordringar med å omplassere lokomotiva til Raumabanen, om det er behov for dei på andre ruter.

– Men Åndalsnes-toget kommer uansett tilbake igjen om næringslivet i Møre og Romsdal gir oss nok godsvolum å transportere, legg han til.

Publisert: 10.10.2023 15:18

Sist oppdatert: 10.10.2023 15:17

Mer om