rettssal illustrasjon foto marius 11
ÅPNET KONKURS: Møre og Romsdal tingrett åpnet fredag konkurs i programvareselskapet med adresse i Ålesund. Illustrasjonsfoto: Marius Rosbach
Nytt

Programutviklere konkurs etter stort underskudd

Kodebyraaet i Ålesund melder oppbud.

Marius Rosbach
15.09.2023

Møre og Romsdal tingrett har fredag åpnet konkurs i Kodebyraaet i Ålesund etter at selskapet meldte oppbud.

Programvareselskapet drøyt 5,2 millioner kroner i gjeld og anslått verdi i selskapet er to millioner.

Firmaet er fortsatt i drift og har 12 ansatte som ikke er oppsagt – mens én ansatt er sagt opp, ifølge rettspapirene.

5,9 millioner i minus i fjor
Kodebyraaet ble opprinnelig startet i 2011 for å utvikle billettsystemet Tikkio.com. Både Snøhetta, Newcycle, Statsbygg, Elektroimportøren, NAF og Andøya Space har senere vært blant kundene deres.

Selskapet har de siste årene hatt en omsetning rundt 20 millioner kroner og solid egenkapital.

I 2022 snudde imidlertid inntektene nedover og fjoråret endte med et underskudd på 5,9 millioner før skatt. Egenkapitalen var ved utløpet av året på minus 2,7 millioner kroner.

Solgt til Oslo-firma
NETT NO omtalte i januar at selskapet ble opp av it-konsulentselskapet Boitano i Oslo. De to ledende ansatte - Emil Bonsaksen og Anthoni Mikal Giskegjerde – skulle begge bli med videre.

Da bestod Kodebyraaet av 17 programvareutviklere fordelt på kontorer i Ålesund og Oslo. Selskapet ble opprinnelig startet i Giske, men flyttet senere til Ålesund.

De finansielle investorene i Oslo-selskapet Naive Melody og Ahl As – eid av Momentium-gründerne Ante Giskeødegård og Lars Berg Giskeødegård – fikk oppgjør i kontanter, ble det opplyst den gang.

Publisert: 15.09.2023 15:15

Sist oppdatert: 15.09.2023 15:15

Mer om