Norwegian Hydrogen 3 B7 A8685 foto Kristin Stoylen
KAPITALUTVIDING OG FLEIRE FOLK: Innan året er ute er målet at dei ti på biletet - arbeidsstokken i Norwegian Hydrogen - har fått ti nye kollegaer. Foto: Kristin Støylen, Norwegian Hydrogen,
Nytt

Hydrogenselskap skal doble staben

Norwegian Hydrogen skal tilsette ti nye i haust.

03.10.2022

To av dei nye stillingane går til datterselskap Norwegian Hydrogen har oppretta i Sverige og Danmark, medan storparten av resten av dei nye stillingane blir på hovudkontoret i Ålesund.

Det fortel Marielle Furnes Mannseth, merkevare- og berekraftleiar i selskapet.

I dag har Norwegian Hydrogen 10 tilsette.

Fabrikk på Hellesylt
Norwegian Hydrogen skal produsere, distribuere og bidra til at hydrogen blir tatt i bruk som energikjelde.

Den første fabrikken skal vere i produksjon på Hellesylt i 3. kvartal neste år.

Vil hente ein halv milliard
NETT NO skreiv i august i år at meklarselskapet ABG Sundal Collier er leigd inn for å hjelpe til med ei kapitalutviding på rundt ein halv milliard kroner. Den skal gjennomførast innan 12 månadar, sa Norwegian Hydrogen-sjef Jens Berge i august.

Emisjonsplanen blei kjent i samband med melding om at det japanske industrikonsernet Mitsui blir medeigar gjennom ein retta emisjon på 70 millionar kroner.

Mitsui-konsernet er allereie medeigar i dei børsnoterte selskapa Hexagon Composites (22,7 prosent) og Hexagon Purus (to prosent) - to selskap som begge har hatt Knut Flakk og familien som primus motor.

Flakk-familien er også største eigar i Norwegian Hydrogen, som planlegg fleire produksjon-, distribusjons- og fylleanlegg for hydrogen.

Publisert: 03.10.2022 05:00

Sist oppdatert: 15.12.2022 01:33

Mer om